07136476172 - 09172030360 [email protected]

آیا تا به حال فکر کرده اید که ذهن دوستان شماهنگام فکر کردن درباره شما چه شکلی می شود؟ تحقیقات جدید سرنخ هایی را راجع به این موضوع ارائه می دهند.  این مطالعات، نشان می دهد که الگوهای فعالیت مغز، در مغز دوستانتان وقتی ویژگی های شخصیتی شما را در نظر می گیرند، ممکن است بسیار شبیه به آنچه که در مغز شما هنگام فکر کردن درباره ی خودتان می باشید، باشد.

همان دوستان وقتی درباره شخص دیگری در گروه فکر می کنند، الگوی متفاوتی را نشان می دهند که بیشتر مطابق با الگوی مغز آن شخص است.

دیلان واگنر، نویسنده این مطالعه و استادیار روانشناسی در دانشگاه ایالتی اوهایو خاطر نشان کرد: دیدن شباهت نزدیک در الگوهای مغزی بین افراد و دوستانشان، تا حدودی جای تعجب داشت.

“ما در ابتدا تصور کردیم به همان روشی که هر شخص به خود فکر می کند، به دیگری نیز فکر می کند. درحالیکه، نحوه رمزگذاری مغز شما می تواند کاملاً متفاوت باشد. “

این تحقیق توسط رابرت چاوز، استادیار روانشناسی دانشگاه اورگان انجام شد. تحقیقات آنها به تازگی در مجله شخصیت و روانشناسی اجتماعی: نگرش و شناخت اجتماعی منتشر شد. (Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition)

 

 

 

چاوز و واگنر این یافته را با استفاده از یک طرح تحقیقاتی که قبلاً به ندرت در آزمایش های عصبی عملکردی مورد استفاده قرار گرفته بود، انجام دادند. آنها 11 نفر را که با هم در درجات مختلف دوست بودند، در این آزمایش شرکت دادند. (واگنر بیان کرد: “آنها یک گروه کاملاً صمیمی در دانشگاهی بودند که همگی اوقات خود را در دانشگاه و خارج از آن با یکدیگر می گذراندند.”)

واگنر اظهار کرد، بخش جدید این است که محققان از طرحی استفاده کردند که در آن، همه با توجه به انواع ویژگی های شخصیتی، یکدیگر را ارزیابی می کنند – و خود را نیز ارزیابی کردند – .

در یک جلسه، هر یک از شرکت کنندگان در یک پرسشنامه کتبی، به 10 نفر دیگر و خود با انواع ویژگی های شخصیتی، امتیاز دادند.

در یک جلسه جداگانه، 11 شرکت کننده ارزیابی های مشابهی را انجام دادند در حالی که در یک اسکنر رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) قرار داشتند.

FMRI تصویربرداری از مغز هر شخص را انجام داد در حالی که آنها یک کار مشابه را انجام می دادند. آنها هریک از دوستان و خود را توسط 48 صفت امتیاز دادند، از جمله تنها، غمگین، سرد، تنبل، بیش از حد بحرانی، قابل اعتماد، مشتاق، دست و پا چلفتی، شیک، مد روز، مفید، باهوش، دقیق و خوب.

محققان فعالیتی را در قسمت داخلی قشر جلوی مغز مشاهده کردند، بخشی از مغز که در فکر کردن در مورد خود و دیگران دخیل است، همانطور که شرکت کنندگان در مورد ویژگی های شخصیتی خود و دوستانشان فکر می کردند.

این مطالعه نشان داد که برای هر یک از شرکت کنندگان، ترکیبی از فعالیت مغز دوستانشان که آنها را ارزیابی می کردند، بسیار شبیه فعالیت مغزی خودشان است.

 

 

 

واگنر بیان میکند، این امر نشان می دهد که منظور از درک دقیق شخص دیگر، نمایش عصبی شما از آن شخص – الگوی فعالیت مغز شما برای هویت آنها – باید اساساً با الگوی مغز آن افراد مطابقت داشته باشد.

محققان خاطرنشان کردند که داده های آنها این مسئله را فقط به طور کلی نشان می دهد، زیرا تجزیه و تحلیل، متمرکز بر گرفتن الگوهای مغزی همه ی دوستان شخص و میانگین همه آنها است، رویکردی که معمولاً در تحقیقات شخصیتی بدون استفاده از fMRI هنگام مقایسه قضاوت های جمع دوستان از همدیگر انجام می شود.

چاوز اظهار کرد، از بعضی جهات، این امر تعجب آور نیست.

هرکدام از دوستان شما می توانند جنبه ی متفاوتی از شما را ببینند. وقتی همه آنها را جمع کنید، تقریب بهتری از  اینکه چگونه خودتان را دیده اید، به دست می آید. “

محققان قصد دارند این مطالعه اولیه را با نسخه بزرگتر، با تمرکز بر گروههای مختلف افراد (یعنی دوستان کاری در مقابل دوستان شخصی) دنبال کنند.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

The neural representation of self is recapitulated in the brains of friends: A round-robin fMRI study”. Dylan Wagner et al.
Journal of Personality and Social Psychology 

به این مقاله امتیاز دهید