07136476172 - 09172030360 [email protected]

با توجه به گسترش سریع COVID-19 و مرگ و میر نسبتاً زیاد آن، پر کردن شکاف برای داروهای اختصاصی ویروس کورونا ضروری می باشد. R. Kiplin Guy و همکارانش در این چشم انداز توضیح می دهند که لازمه ی این امر استفاده مجدد از داروهای موجود و تدوین برنامه های آزمایشی برای تست جامع این داروها جهت استفاده در بیماران COVID-19 است. آنها چندین داروی موجود را که می توانند برای بیماران COVID-19 مجدداً مورد آزمایش قرار دهند، مورد توجه قرار می دهند.

 

 

مسئله اصلی با هر یک از این درمانهای بالقوه، به گفته نویسندگان، تعادل بین تصمیم گیری درمانی برای بیماران خاص در طی قله های اپیدمی بر اساس مطالعات بالینی است تا اطمینان حاصل شود که به خوبی طراحی شده اند. آزمایشات بالینی به سرعت انجام می شود. به گفته آنها، کارآزمایی های کنترل شده برای اطمینان از کارایی و امنیت داروهایی مانند  hydroxychloroquine, azithromycin ،remdesivir لازم است.

انتظار می رود COVID-19 در چندین فصل از قله های بیماری فعال باشد، مشکل اصلی هماهنگی مطالعات سریع در اولین قله برای توجیه آزمایش های بزرگ کنترل شده در قله های بعدی می باشد. گای و همکارانش خاطرنشان می کنند که محققان، هیئت ها و تنظیم کننده ها تنها می توانند برنامه های آزمایشی را طی ماه ها و نه هفته ها تدوین کنند – یک بازه زمانی که اکنون در اختیار ما نیست. آنها می گویند: “لازم است که همه افراد در این پروژه سریعتر و کارآمدتر عمل کنند و سپس داروهای مناسب را برای آزمایش های دارای امکان ثبت در اوج بعدی قرار دهند.”

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

Guy, R.K., et al. (2020) Rapid repurposing of drugs for COVID-19. Science.

به این مقاله امتیاز دهید