07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

همه ی ما، نیاز های عاطفی خاصی داریم.
نیاز های اساسی برای بقا را در نظر بگیرید : نیاز به آب، هوا، غذا و سرپناه. برطرف شدن این نیاز ها به معنای بقا است اما برای معنادار کردن زندگی به فاکتور های بیشتری نیاز داریم.
شما نمی توانید چیز هایی مثل دوستی، همکاری، امنیت و ستایش را لمس کنید یا ببینید اما آن ها نیز درست به همین اندازه اهمیت دارند. شنیده شدن و دیده شدن نیز در همین دسته قرار می گیرند.
در یک رابطه ی عاطفی، قوی بودن پیوند شما و طرف مقابل تعیین می کند که چه قدر از نیاز های دو طرف برآورده می شود.
‏ گرچه هر رابطه ای با دیگری متفاوت است، اما این ۵ نیاز اساسی، نقطه ی شروعی است تا متوجه شوید آیا شما و طرف مقابلتان، نیاز های خود را در رابطه برطرف می کنید یا نه:

 

۱.عاطفه و محبت

روابط مختلف، شکل های مختلفی از محبت را دارند :
تماس فیزیکی
نزدیکی جنسی
کلمات عاشقانه
رفتار محبت آمیز

محبت به شما کمک می کند با فرد مقابلتان احساس نزدیکی بیشتری کنید.
افراد محبت خود را به شیوه های متفاوتی نشان می دهند اما دوطرف یک رابطه معمولا به شیوه ی خاص و منحصر به فرد طرف مقابل خود عادت می کنند و آن را می شناسند.
برای مثال کسی که از کلمات محبت آمیز زیاد استفاده نمی کند ممکن است در عوض در رفتار خود، محبت را نشان دهد.
اگر میزان محبت در رابطه ی شما تغییر کند، ممکن است احساس نگرانی کنید. بسیاری از مشکلات روابط عاطفی، از عدم توازن محبت سرچشمه میگیرد. اگر شرایط آن طور که مورد نیاز شما است، نیست؛ با طرف مقابل خود گفت و گو کنید. شما بدون پرسش از طرف مقابل، نمی توانید مشکل را بشناسید و حل کنید.
‏یک راه مناسب برای شروع گفت و گو می تواند عبارت زیر باشد :
‏”من به تازگی متوجه فاصله ی بینمان شده ام. زمانی که ما برای مثال از طریق لمس نمی توانیم با یکدیگر ارتباط عاطفی برقرار کنیم من احساس تنهایی می کنم. اگر الان با ارتباط فیزیک راحت نیستی من به دنبال راهی هستم تا در عوض از طریق کلام با هم متصل شویم.”

 

۲.پذیرش

دانستن این نکته که طرف مقابل، شما را همانطور که هستید می پذیرد، به شما در رابطه احساس تعلق می دهد.
پذیرش فقط به این معنا نیست که طرف مقابل شما را قبول کند؛ بلکه به معنای داشتن حس تعلق داشتن به او و خانواده و محیط اوست.
احساس تعلق با اقدامات زیر افزایش پیدا می کند:
معرفی شدن به خانواده و دوستان
برنامه ریختن برای انجام فعالیت هایی با هم
گفتن از آرزو ها و رویاها در آینده
مشورت گرفتن در زمان تصمیم گیری
زمانی که احساس تعلق و پذیرفته شدن نکنید، مانند این است که بر لبه های زندگی فرد مقابل راه می روید و این، حالت مناسبی نیست.
‏داشتن احساس عدم تعلق به رابطه مانع این می شود که بتوانید خود را برای بلند مدت در یک رابطه تصور کنید.
‏یک راه برای بهبود این موضوع این است:
‏اگر هنوز طرف مقابل را به دوستان و خانواده ی خود معرفی نکردید، با گفت و گو در مورد این موضوع از او خواسته ی خود را اعلام کنید : حضور بیشتر در زندگی طرف مقابلتان.

 

۳. تایید

حتی در نزدیک ترین و موفق ترین روابط نیز، افراد در صد رد صد مواقع با هم موافق نیستند و این اشکالی ندارد. موضوع مهم این است : حتی زمانی که شما و طرف مقابلتان صد در صد موافق هم نیستید؛ مطمئن باشید نگرانی ها و نوع نگاه همدیگر را درک کرده اید.
طبق یک پژوهش در سال ۲۰۱۶ بیشتر زوج ها موضوع تایید را مهم می دانسته اند. زمانی که طرف مقابل شما، نتواند نگاه شما به موضوعات را ببیند و بفهمد؛ احساس درک نشدن و دیده نشدن می کنید.
اگر به طور معمول در رابطه احساس تایید شدن می کنید، و فقط گاهی درک نشدن اتفاق می افتد؛ طبیعی است.
اما اگر با طور مرتب احساس شنیده نشدن و درک نشدن می کنید؛ برای جلوگیری از ایجاد کینه و رنجش بهتر است زودتر این موضوع را مطرح کنید:
“من به تازگی احساس می کنم در زمان گفت و گو سر مسائل مهم شنیده نمی شوم. آیا می توانیم یک زمان برای مطرح کردن این موضوع بدون حواس پرتی تعیین کنیم؟”

 

۳.استقلال

هر چه یک رابطه عمیق تر می شود، افراد شروع به به اشتراک گذاشت علایق، فعالیت ها و دیگر جنبه های زندگی روزانه ی خود می کنند. ممکن است متوجه این نزدیکی و یکی شدن با پیشرفت رابطه شده باشید.
اما فارغ از اینکه چه قدر رابطه ی شما عمیق است، اهمیت دارد که استقلال دوطرف حفظ شود. با وجود اینکه شما دو نفر، مشترکات زیادی دارید؛ باز هم دو موجود مستقل با اهداف، ارزش ها و علایق متفاوت هستید؛ و این چیز بدی نیست.
اگر احساس می کنید هویت شما شروع به محو شدن کرده است، یک قدم به عقب بردارید و شرایط را بررسی کنید. ترکیب هویت ها معمولا تا حدی با پیشروی رابطه اتفاق می افتد اما در مواردی نیز زنگ هشدار است :زمانی که شما حس می کنید برای نزدیکی بیستر در رابطه باید خودتان را شبیه فرد مقابل کنید.
در حقیقت، حفظ علایق و خواسته های مستقل، احساس کنجکاوی در رابطه برای شناخت هم را زنده نگه می دارد.
اگر احساس می کنید هویت شما در رابطه محو شده است، زمانی رابرای انجام کار های مورد علاقه ی خود یا ارتباط با دوستانتان در نظر بگیرید.

 

۵.امنیت

یک رابطه ی سالم باید امن باشد اما امنیت معانی بسیاری دارد.اگر شما در رابطه ی خود احساس امنیت کنید، معمولا :
محدودیت های خود و طرف مقابل را می شناسید و به آن احترام می گذارید.
در ابراز احساسات خود احساس راحتی و امنیت دارید.
از نظر فیزیکی احساس امنیت می کنید.
می دانید که آن ها به تصمیمات شما احترام می گذارند.

اعلام قاطع و واضح محدودیت های خود،نقش مهمی در نگه داری این احساس امنیت دارد :
“من نمی خواهم سر من داده زده شود. اگر صوای خود را بلند کنیدنمی توانم جوابت را بدهم.”
اگر رابطه ی شما شکل خشونت باری پیدا کرده است، به دنبال حمایت تخصصی باشید.

منبع:

healthline.com