07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

دکتر سو جانسون ، روانشناس بالینی و خالق درمان متمرکز بر احساسات (EFT) برای زوجین ، سه عامل اساسی را پیدا کرده است که روابط سالم باید آن را داشته باشد. وی خاطرنشان كرد كه وقتی زوجین با هم مشاجره می كنند و به شدت از دست هم عصبانی می شوند، در واقع مربوط به شستن ظرف ها ، بیرون بردن آشغال ها یا حتی پول نیست ، به طوری كه بسیاری از زوجین تصور می كنند اینگونه است.

 

 وقتی روابط امن نیست و شرکا احساس می کنند از یکدیگر جدا شده اند ، هر نوع محتوایی زمینه مناسبی برای یک درگیری

ایجاد می کند. این محتوا ، دقیقا آن چیزی نیست که در مورد آن جنگ و جدال صورت می گیرد. آنچه که آنها واقعاً بر سر آن بحث

می کنند این  سوال کلیدی است که “آیا وقتی به تو نیاز دارم تو در دسترس، حامی ، کمک کننده و شنونده هستی؟”

 

دکتر جانسون یک نقشه ی راه ارئه می دهد که باید در روابط سالم وجود داشته باشد. که با اختصار به آن

ARE می گوید :

(Accessibility در دسترس بودن، Responsiveness (پاسخگو بودن) و Emotional engagement (  داشتن روابط عاطقی))

 

 

1. در دسترس بودن

 

اولین ماده اصلی در روابط سالم ، قابلیت دسترسی است. افراد باید احساس کنند گویی شریک زندگی آنها برای آنها قابل دسترسی است و متقابلا شریک زندگی آنها نیز باید در دسترس باشد. به منظور افزایش قابلیت دسترسی در روابط خود ، به شریک زندگی خود توجه کنیم و نسبت به اینکه آنها سعی دارند به ما برسند حساس باشیم.

 

 

ممکن است شریک زندگی ما پس از یک درگیری سعی کند دوباره به ما توجه نشان دهد پس سعی کنیم با روی باز پذیرا باشیم.

 

همچنین بسیار مهم است که برای شنیدن همسرمان در دسترس باشیم. بسیاری از اوقات مردم فقط می خواهند توسط شرکای خود شنیده شوند و در آرزوی همدلی هستند ، اما یک راه حل ناخواسته دریافت می کنند. ما فقط با گوش دادن و تأیید احساس همسرمان می توانیم قابلیت دسترسی خود را افزایش دهیم. همیشه اعتبار سنجی احساس خوبی دارد.

 

2. پاسخگو بودن

 

دومین ماده اصلی در روابط سالم پاسخگویی است. وقتی شریک زندگی به سراغ ما آمد ، پاسخ دهیم.

اگر در واقع در دسترس نیستیم زیرا کار دیگری انجام می دهیم ، به شریک زندگی خود اطلاع دهیم و به او اطمینان دهیم که نگرانی هایش برای ما مهم است. زمان دیگری را بیابیم که بتوانیم برای بحث در مورد موضوع با هم دیگر وقت بگذاریم و در واقع به این تعهد پایبند باشیم.

 

هنگامی که شرکا شروع به سردی با هم برخورد می کنند و به یکدیگر پاسخ نمی دهند ، آنها بقیه ی روابط خود را نیز مشکل ساز می کنند و از هم  بیشتر فاصله می گیرند. به حای این کار ، سعی کنیم با پاسخگو بودن ، با هم در ارتباط باشیم و بمانیم.

 

3. درگیری عاطفی

 

سومین ماده اصلی در روابط سالم درگیری عاطفی است.

جانسون استدلال می کند که عشق در واقع بیش از هر چیز، یک پیوند عاطفی است و به نظر می رسد تحقیقات در زمینه علوم اعصاب ، روانشناسی و زیست شناسی نیز این ادعا را تأیید می کند.

 

بنابراین ، مهم است که شرکا از نظر عاطفی با یکدیگر ارتباط قوی داشته باشند و به یکدیگر اهمیت دهند و آن را بیان کنند . این که فقط به احساسات عاطفی همسرمان اهمیت دهیم و در مورد آن کنجکاو باشیم به تنهایی کافی نیست ، بلکه باید در مورد احساسات عاطفی خودمان، علاقه مان و احساست طرف مقابلمان، با یکدیگر حرف بزنیم و آن ها را به زبان بیاوریم.

 

هرچه شرکای عاطفی، بیشتر از لحاط عاطفی و احساسی با یکدیگر در ارتباط باشند ، پیوندشان قوی تر است.

 

سخن پایانی با خودِ شما

 

دفعه بعد که با یکی از آن دعواهای شدید با شریک زندگی خود درگیر شدیم ، متوقف شویم ، نفس عمیق

بکشیم و از خود بپرسیم که واقعا برای چه می جنگیم؟

 

احتمال این وجود دارد که ما هر دو در حال تلاش برای دانستن این قضیه هستیم که آیا برای یکدیگر هستیم و چقدر واقعاً برای یکدیگر مهم هستیم ؟ قابلیت دسترسی ، پاسخگویی و تعامل عاطفی خود را با یکدیگر افزایش دهیم ، و آنگاه خواهیم دید که غلبه بر دعوا آسان تر خواهد.

 

منبع : http://www.verywellmind.com