07136476172 - 09172030360 [email protected]

مطالعات نشان داده است که بین سلامت قلب و عروق و سلامت مغز ارتباط وجود دارد، اما مشخص نیست که آیا عوامل ژنتیکی مهمتر هستند یا عوامل محیطی؟

شواهد حاصل از مطالعات مختلف نشان می دهد که یک ارتباط مهم بین سلامت قلب و عروق و سلامت مغز وجود دارد.

محققان توضیح داده اند که سلامت ضعیف قلبی و عروقی می تواند با افزایش سن، در مکانیسم زوال عقل مؤثر باشد و بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد.

اما چه چیزی فرد را برای ضعیف بودن یا بهتر بودن سلامت قلب و عروق و مغز مستعد می کند؟ تاکنون دانشمندان نتوانسته اند با قطعیت به این سؤال پاسخ دهند.

به طور کلی، دو نوع فاکتور وجود دارد که می تواند در دراز مدت جنبه های سلامت قلب و مغز را تحت تأثیر قرار دهد. اینها عوامل ژنتیکی (غیر قابل اصلاح) و عوامل محیطی (اصلاح پذیر) هستند.

محققان دانشگاه اموری در آتلانتا، GA، برای تعیین اینکه آیا ژن ها یا عوامل محیطی نقش مهم تری در نتایج سلامت درازمدت برای قلب و مغز دارند، تصمیم گرفتند یک گروه را مطالعه کنند که بتواند پاسخ های محکم تری را ارائه دهد: دوقلوها.


دوقلوهای یکسان (مونزیژوتیک) مشخصات ژنتیکی یکسانی دارند، در حالی که دوقلوهای غیر همسان (dizygotic) حدود 50٪ از ژنهای خود را به اشتراک می گذارند. در نتیجه، دوقلوها می توانند به محققان اجازه دهند تا تأثیرات عوامل ژنتیکی و محیطی را مؤثرتر از سایر جمعیت ها مقایسه کنند.


در مطالعه حاضر – که یافته های آن در ژورنال بیماری آلزایمر مشاهده می شود – محققان داده های 272 جفت  دوقلوهای همسان و غیرهمسان را تجزیه و تحلیل کردند. همه شرکت کنندگان در شروع مطالعه عاری از بیماریهای قلبی عروقی و زوال عقل بودند.

به طور خاص، محققان به بررسی رابطه بین سلامت قلب و عروق – از طریق ارزیابی قند خون و کلسترول، فشار خون، شاخص توده بدنی (BMI)، فعالیت بدنی، رژیم و سیگار- و عملکرد شناختی آنها پرداختند.

دکتر ویولا واکارینو، یادآور می شود: “مطالعه ما در کل نمونه دوقلوها تأیید کرد که [سلامت قلب و عروق] با سلامت شناختی بهتر در چندین حوزه مرتبط است.”

براساس یافته های این مطالعه، ارتباط بین سلامت قلب و مغز در بین تمام دوقلوها، صرف نظر از اینکه همسان باشند یا غیرهمسان، مشابه بود.

محققان بر این باورند که برخی از عوامل اصلاح پذیر که به پیش بینی برخی از نتایج سلامت قلب و مغز کمک می کنند، شامل عواملی مربوط به زندگی اولیه خانوادگی، وضعیت اقتصادی و تحصیلات است.

دکتر امبر کولشتشتا، نویسنده همکار، اذعان داشت: “بهبود نمرات [سلامت قلب و عروق] در سطح جمعیت، می تواند بار زوال عقل را به همراه بیماری های قلبی کاهش دهد.”

“از آنجا که عوامل [سلامت قلب و عروق] قابل اصلاح هستند، جلوگیری از عوامل خطر قلبی عروقی و ارتقاء یک سبک زندگی سالم که از ابتدای زندگی شروع می شود، باید برای ارتقاء نه تنها سلامت قلب و عروق، بلکه سلامت شناختی به بهترین نتیجه برسد.”

 

محققان اظهار می کنند، این یافته ها با زمینه اهداف انجمن قلب آمریکا در 2020 مرتبط هستند، که شامل بهبود 20٪ در سلامت قلب و عروق و کاهش 20٪ مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و سکته مغزی در آمریکا است، که هر دو تا سال آینده باید تحقق یابند. 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

Medical News Today

به این مقاله امتیاز دهید