07136476172 - 09172030360 [email protected]

خلاصه:تکنولوژی جدید به پژوهشگران این اجازه را می دهد که بفهمند چگونه مغز یک مگس میوه، رنگ ها را پردازش می کند.

منبع: دانشگاه مینسوتا

بر طبق پیشرفت های انجام شده در تکنولوژی، پژوهشگران دانشگاه مینسوتا یک روش برای فهم واکنش مغز مگس میوه نسبت به رنگ ها طراحی کرده اند.  قبل از این پژوهش، شناخت واکنش مغز نسبت به رنگ ها، تنها محدود به انسان و حیواناتی بود که سیستم بینایی کند تری دارند.

سیستم بینایی مگس میوه، پنج برابر سریع تر از انسان است. و بعضی از حشرات حتی 10 برابر سریعتر از انسان می بینند.

” اگر ما بفهمیم که دیدن رنگ ها چه طور مغز را تحت تاثیر قرار می دهد،می توانیم بهتر درک کنیم که چرا حیوانات مختلف نسبت به محرک های مختلف واکنش های متفاوتی می دهند.” این را ترور وردیل، پژوهشگر ارشد این مقاله و استاد یار دانشکده ی علوم زیستی می گوید.

“با انجام این کار، می فهمیم چه چیزی بیشتر از همه توجه موجودات را جلب می کند، و چه طور رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد و وحساسیت به رنگ ها چه طور به بقای آن ها کمک می کند.”

 

این مقاله در scientific reports چاپ شده است و در آن رویکرد های زیر به کار رفته:

    • طراحی یک سیستم اپتیک مبتنی بر فیلتر، برای یک میکروسکوپ دوفوتونی که محدوده ی بینایی را به گونه ای تنظیم می کند که به مگس های میوه اجازه می دهد نور را بدون تداخل با تصویر برداری مغزی مشاهده کنند.
    • امتحان کردن پروژکتور های پرسرعت برای تعیین تصویری که مقدار ثابتی از روشنایی را برای هر طول موج در تمام نقاط صفحه حفظ کند.
    • تولید مگس های میوه تراریخته که در یک یا چند ویژگی زیر با هم متفاوت بودند: کارکرد فوتورسپتور، مشخص کننده ی فعالیت کلسیمی و تراکم رنگدانه های بینایی

با استفاده از این امکانات پژوهشگران یک متد برای بررسی بینایی مگس، در بیش از 50 نوع طول موج های پرشدت در محدوده ی بینایی، و تصویربرداری همزمان مغزی با حداکثر حساسیت ، طراحی کردند.

در نتیجه ی این تحقیقات، آن ها حساسیت هایی وابسته به نژاد در مگس میوه مشاهده کردند. مگس های چشم نارنجی، حساسیت کمتری نسبت به رنگ آبی و حساسیت بیشتری نسبت به رنگ سبز نسبت به مگس های چشم قرمز نشان دادند.

 

“این پژوهش ما را به جواب این سوالات نزدیک تر می کند که کدام نورون ها نسبت به کدام رنگ ها واکنش نشان می دهند و این موضوع کمک می کند درک کنیم رنگ ها چه طور رفتار موجودات و گونه های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند.”

 

منبع:

Neuroscience news-How the brain processes color