07136476172 - 09172030360 [email protected]

بررسی بیش از 130 مطالعه توضیح می دهد که چگونه خواب به افراد کمک می کند تا اطلاعات جدید را یاد بگیرند و نقش مهمی در ذخیره سازی مطالب آموخته شده برای استفاده های آینده، ایفا می کنند. 

تشکیل خاطرات شامل یادگیری اطلاعات جدید، تثبیت آن در مناطقی از مغز برای ذخیره طولانی مدت و امکان به یاد آوردن مطالب آموخته شده بعد است. محققان بررسی هایی را در مورد انسان ها و حیوانات انجام دادند که نشان می دهد خواب به مغز کمک می کند تا اطلاعات ذخیره شده در حافظه بلند مدت را در خود تثبیت کند.

 

 

یافته های قبلی مبتنی بر این مفهوم بود که مراحل مختلف خواب باعث تقویت انواع مختلفی از حافظه می شود. اگرچه فعالیت مغز در مراحلی از خواب، بویژه، فعالیت موج آهسته، ممکن است برای ذخیره سازی انواع خاصی از حافظه مفید باشد، اما اکنون مشخص است که تثبیت در خواب جنبه های بسیاری دارد.

بررسی فعالیت الکتریکی در مغز می تواند مراحل مختلف خواب و الگوهای معماری خواب (سازمان ساختاری خواب) را تعریف کند. با نگاهی به تحقیقاتی که این الگوها را بررسی می کند، دانشمندان به درک چگونگی تثبیت اطلاعات در مغز هنگام خواب و در هنگام بیداری کمک می کنند.

 

 

 

مطالعات متعددی که در این بررسی انجام شده، نشان می دهد که یادگیری یک تسک باعث افزایش فعالیت موج آهسته و اسپیندل های خواب می شود؛ حرکات عصبی (نوسانات) که در طول خواب، در مغز فراوان است. افزایش این فعالیت ها با بهبود عملکرد انجام تسک بعد از خواب همراه بوده است. از طرف دیگر، مطالعات دیگر نشان داد که افزایش فعالیت موج آهسته و اسپندل ها در هنگام خواب باعث حفظ برخی از خاطرات می شود.

“به طور کلی، تعدیل خاص نوسانات مغزی خواب در تأثیر بر روی تثبیت حافظه، یک مطالعه نسبتاً جدید است، اما پتانسیل قابل توجهی در آشکارسازی نقش نوسانات عصبی در فرایند تثبیت حافظه دارد.

پژوهشگران توضیح دادند که تحقیقات علمی، در حال توسعه ابزارهایی است که فعالیت عصبی را با رفتار خواب پیوند می دهند. آنها نوشتند: “تحقیقات آینده باید از این ابزارها برای بررسی دقیق مفاهیم موجود و تازه در تثبیت حافظه استفاده کند.”

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

Marshall, L., et al. (2019) Brain Rhythms During Sleep and Memory Consolidation: Neurobiological Insights. Physiology

به این مقاله امتیاز دهید