07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

محققان دریافتند که ناامیدی یکی دیگر از عوامل اعتیاد است

 

تیمی از واحد پزشکی دانشگاه تگزاس در گالوستون (UTMB) با تمرکز بر تحقیقات در مورد اعتیاد به مواد مخدر ، راهی جدید برای مطالعه ناامیدی به عنوان عاملی در اختلالات مصرف مواد ایجاد کرده اند. این مطالعه در مجله پزشکی Psychopharmacology منتشر شده است.

 

تحقیقات سنتی در مورد اعتیاد بر سه جنبه از اختلالات مصرف مواد متمرکز شده است: ولع مصرف ، تکانشگری یا عادت. دانشمندان فرض کردند که عامل چهارم ، سرخوردگی ، همچنین می تواند منجر به تشدید مصرف و اعتیاد به مواد مخدر شود.

 

مقاله روان درمانی (Psychopharmacology) خاطرنشان کرد: تحقیق در مورد نقش ناامیدی و اختلالات مصرف مواد کم است ، اما تعدادی از مطالعات نشان می دهد که افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد تحمل ناامیدی کمتری دارند. مطالعات نشان داده است که حساسیت به ناامیدی با عود در میان مبتلایان به اختلالات مصرف مواد ارتباط دارد.

 

مطالعات UTMB از یک مدل موش برای تمرکز بر رفتار مربوط به ناامیدی استفاده کرده است. موش ها می توانند برای فشار دادن اهرم غذا یا دارو (تقویت کننده ها) آموزش ببینند و ناامیدی به این صورت تعریف می شود که آزمودنی قادر به دستیابی به تقویت کننده نباشد ، تقویت کننده کمتری از آنچه پیش بینی شده دریافت می کند یا برای دستیابی به تقویت کننده باید تلاش بیشتری کند.

 

نمونه ای از رفتار ناامیدی هنگامی است که کسی نتواند کانال را در تلویزیون تغییر دهد. افراد معمولاً با فشار دادن مرتب دکمه یا نگه داشتن دکمه با تلاشهای مکرر ، به هر دو موقعیت پاسخ می دهند. این پاسخ معمولی انسان به ناامیدی در موش صحرایی یکسان است. در مطالعه ما ، موش ها تحت فشار قرار گرفتند تا اهرمی را برای تحویل گلوله ساکارز یا تزریق وریدی یک مخدر مصنوعی فشار دهند. اگر آنها به آنچه انتظار داشتند نرسیدند ، اهرم را بیشتر و برای مدت زمان طولانی تری فشار می دادند.

 

وقتی موش صحرایی اهرمی را که قرار بود گلوله ساکارز با طعم موز را تحویل دهد ، فشار می دهد ، اما گلوله ها هرگز نمی رسند ، با ایجاد ناامیدی ، اهرم ها را پایین تر نگه می دارند.

 

این مطالعه نشان داد که همه موش ها اهرمی برای تزریق وریدی فنتانیل ، یک مخدر مصنوعی فشار می دهند ، اما حدود 10٪ از موش ها این فشار دادن را تشدید می کنند.

 

واسکز نویسنده ی این پژوهش گفت: “حتی وقتی موشهای در حال افزایش مقادیر زیادی مواد مخدر مصرف می کنند ، فشار میله های آنها طولانی تر می شود (در بعضی موارد تا 10 دقیقه طول می کشد) ، حتی اگر فشارهای میله ای طولانی مدت مقدار دارو را افزایش نمی دهد.” این است که این موش های حساس حتی اگر به اندازه بدنشان فنتانیل مصرف می کنند اما از این که هنوز دارو کافی برای جلب رضایت آنها دریافت نمی کنند ناامید می شوند.

 

گرین می گوید این مطالعه پیامدهای آشکاری در مطالعات آینده در مورد اختلال استفاده از مواد مخدر دارد و به دانشمندان کمک خواهد کرد تا درک کنند که چگونه ناامیدی ، همچنین ولع مصرف ، تکانشگری و عادت می تواند منجر به تشدید مواد مخدر شود.

 

منبع : neurosciencenews.com