07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

بر اساس یک مطالعه که در دانشگاه  Dartmouth انجام شد  نشان می دهد ممکن است شما دنیا را همانگونه که دوستان خود درک می کنند ، درک کنید.

 

محققان دریافتند که می توانید فقط با دیدن نحوه پاسخ مغز خودتان به کلیپ های ویدئویی ، با چه کسانی دوست باشید. دوستان دارای الگوی فعالیت عصبی مشابه ترین بودند ، و پس از آنها دوست دوست شما، که به نوبه خود ، فعالیت عصبی مشابه بیشتری نسبت به افرادی داشتند که سه درجه دورتر بودند (دوست دوست دوست شما).

 

این مطالعه در ژورنال معتبر nature منتشر شده است ، این تحقیق در نوع خود اولین تحقیق برای بررسی ارتباط بین فعالیت عصبی افراد در یک شبکه اجتماعی دنیای واقعی است ، زیرا آنها به محرک های دنیای واقعی پاسخ  مشابه می دهند.

 

“. نتایج ما نشان می دهد که دوستان دنیای اطراف خود را به طریق واقعا استثنایی  و مشابه پردازش می کنند. ”

 

این مطالعه دوستی یا روابط اجتماعی را در گروهی از نزدیک به 280 دانشجوی تحصیلات تکمیلی تجزیه و تحلیل کرد. محققان فاصله اجتماعی بین جفت افراد را بر اساس روابط اجتماعی متقابل گزارش کردند. در حالی که فعالیت عصبی آنها در اسکنر تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) ثبت شده بود.

از چهل و دو دانش آموز خواسته شد که طیف وسیعی از فیلم ها را مشاهده کنند. این ویدئوها طیف وسیعی از موضوعات و ژانرها را شامل می شد ، از جمله سیاسی ، علمی ، کمدی و ویدیو های موسیقی ، که انتظار می رفت طیف وسیعی از پاسخ ها برای آنها ارائه شود.

 

هر شرکت کننده با همان دستورالعمل ها ، فیلم های مشابه را به همان ترتیب تماشا می کند. محققان سپس پاسخ های عصبی را به صورت دو به دو در میان مجموعه دانشجویان مقایسه کردند تا مشخص شود آیا جفت دانشجویانی که دوست بودند فعالیت مغزی مشابه بیشتری نسبت به جفت هایی دارند که در شبکه اجتماعی خود از یکدیگر جدا شده اند یا خیر.

 

یافته ها نشان داد که شباهت پاسخ عصبی در بین دوستان بیشترین است و به نظر می رسد این الگو در مناطق مغزی درگیر در پاسخ عاطفی ، توجه و استدلال سطح بالا را نشان می دهد. حتی وقتی محققان متغیرهایی از جمله چپ دستی یا راست دستی ، سن ، جنسیت ، قومیت و ملیت را کنترل می کردند ، شباهت در فعالیت عصبی در بین دوستان هنوز مشهود بود.

این تیم همچنین دریافت که می توان از شباهت های واکنش fMRI برای پیش بینی نه تنها دوست بودن یک جفت بلکه فاصله اجتماعی بین این دو استفاده کرد.

“ما یک گونه اجتماعی هستیم و زندگی خود را با دیگران متصل می کنیم. اگر ما می خواهیم

نحوه کار مغز انسان را بفهمیم ، پس باید بفهمیم که مغز به طور ترکیبی چگونه کار می کند –

چگونه ذهن ها به یکدیگر شکل می دهند. ”

 

برای این مطالعه ، محققان در حال کار بر روی کارهای قبلی خود بودند ، که نشان داد به محض دیدن شخصی که می شناسید ، مغز شما بلافاصله به شما می گوید که چقدر مهم یا تأثیرگذار هستند و چه موقعیتی که در شبکه اجتماعی شما دارند.

 

تیم تحقیقاتی قصد دارد کشف کند اگر ما به طور طبیعی به سمت افرادی که دنیا را به همان روش ما می بینند گرایش پیدا کنیم ، آیا با تجربیات مشترک به هم شبیه می شویم یا هر دو پویایی یکدیگر را تقویت می کنیم؟!

 

منبع:http://neurosciencenews.com

 

الگوی مغزی “دوستان” هنگام فکر کردن به یکدیگر