07136476172 - 09172030360 [email protected]

یک مطالعه جدید که در دانشکده مطالعات پیشرفته IMT انجام شده است، نشان می دهد که احساس ذهنی از بهزیستی که توسط بسیاری از افراد با تمرین مدیتیشن تجربه می شود با تغییرات خاص در مغز ارتباط دارد.

این تحقیق که در Brain and Cognition انجام شد، تأثیر تکنیک معروف به مدیتیشن متعالی (TM) را بررسی کرد، که شامل تکرار یک صدای بی معنی، یک “مانترا” است.

برای این مطالعه، که در آزمایشگاه Molecular Mind (MoMiLab) از دانشکده مطالعات پیشرفته IMT Lucca انجام شد، محققان 34 داوطلب جوان سالم را مورد بررسی قرار دادند و آنها را به دو گروه تقسیم کردند. اولین گروه 40 دقیقه در روز مراقبه متعالی را در دو جلسه 20 دقیقه ای هر روز، یکی صبح و دیگری عصر تمرین می کرد. گروه دوم کارهای روزمره خود را تغییر نداد.

در ابتدای مطالعه، محققان همچنین از طریق پرسشنامه هایی میزان اضطراب و استرس همه شرکت کنندگان و همچنین توانایی آنها در مدیریت موقعیتهای استرس زا را سنجیدند.

هر فرد همچنین به منظور اندازه گیری فعالیت مغز در حالت استراحت و تغییر در اتصال عملکردی در مناطق مختلف مغزی، تحت آزمایش تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) قرار گرفت. بعد از گذشت سه ماه، در پایان مطالعه، همان تست ها تکرار شد.

تجزیه و تحلیل داده ها به وضوح نشان داد که میزان اضطراب و استرس درک شده توسط افراد، پس از برنامه مدیتیشن در مقایسه با داوطلبانی که TM را تمرین نکردند، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

 

 

 

 

تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی همچنین نشان می دهد که کاهش سطح اضطراب با تغییراتی خاص در اتصال بین نواحی مختلف مغزی مانند precuneus، لوب پریتال چپ و اینسولا همراه است که همگی در تعدیل احساسات و حالات درونی نقش مهمی دارند. درعوض، در گروه کنترل، هیچکدام از این تغییرات مشاهده نشد. “


Pietro Pietrini ، هماهنگ کننده این تحقیق اظهار میکند: “این واقعیت که مراقبه متعالی تأثیرات قابل توجهی برگفتگو بین ساختارهای مغزی درگیر در تعدیل حالات عاطفی می گذارد، چشم اندازهای جدیدی را برای درک روابط مغز و ذهن باز می کند. “این همچنین نتایج تحقیقات اخیر را نشان می دهد که داروهای درمانی و روان درمانی همان مکانیسم بیولوژیکی را درگیر میکند”.

مدیتیشن متعالی اخیراً به لطف بنیاد دیوید لینچ، که این مطالعه را به همراه Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ، تأمین مالی کرده است، موفقیت های فزاینده ای در سراسر جهان به عنوان یک عمل آرامش دهنده بدست آورده است.

بنیاد دیوید لینچ که در سال 2005 توسط کارگردان فیلم، دیوید لینچ، که خودش یک تمرین کننده طولانی مدت و پشتیبان مراقبه متعالیه است، تأسیس شده است. بنیاد دیوید لینچ این نوع مدیتیشن را به عنوان روشی برای کاهش استرس در مدارس، و محیط کار و ایجاد مقاومت در قربانیان تروما، ترویج داده است.

“من از نتایج این مطالعه که از جدیدترین فناوری ها برای نشان دادن فواید زیبای تأثیر TM برای انسان استفاده کرده است بسیار خوشحالم.”

 

این مطالعه جدید، به طور منسجم با موارد قبلی، نشان می دهد که حتی چند ماه تمرین مراقبه متعالی تأثیرات مثبتی بر بهزیستی روانشناختی می گذارد و این تأثیرات با تغییرات قابل اندازه گیری در مغز ارتباط دارد.

 

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.  

منبع:

(2020) Reductions in perceived stress following Transcendental Meditation practice are associated with increased brain regional connectivity at rest. Brain and Cognition

به این مقاله امتیاز دهید