07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

فاز نهایی تحلیل پروژه خنده و علوم اعصاب شناختی در گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انستیتو سلامت مغز – شیراز

 

بر پایه مطالعات قبلی فانکشنال ام آر آی مغز و یافته های مشابه تیم پژوهشی در دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نظر می رسد نواحی زیر در فرآیند خنده نقش تعیین کننده تری دارند.

 

amygdala

frontal operculum

anterior insular cortex

ventromedial prefrontal cortex, and the nuleus accumbens

 

در عین حال، دینامیک عصبی در قشر مغز و تغییرات پویا در سیستم اعصاب خودکار در این بین هنوز کاملا مشخص نیست و نتایج آن در مطالعه حاضر تحت بررسی است.

با بهره گیری از ستاپ الکتروآنسفالوگرافی کمی، پلی گرافی، ردیابی حرکات چشم و پوپیلومتری حین ارائه ویدیوهای طنز استاندارد سازی شده، تیم ما در پی واکاوی و پاسخ به این سؤالات است.

 

محمد نامی

انجمن علوم اعصاب ایران-شاخه فارس

پاییز 99

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

به این مقاله امتیاز دهید