07136476172 - 09172030360 [email protected]

بازدید از موسسه سلامت مغز دانا

معاون امور گردشگری و زیارت استانداری فارس-مهندس محمد فرخ زاده- روز چهارشنبه مورخ 17 فروردین 1401 در موسسه سلامت مغز دانا حضور به عمل آوردند.

ایشان در حاشیه بازدید از موسسه سلامت مغز دانا، ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت این مرکز در کارآفرینی و استفاده از ظرفیت های متخصصین در جهت ارائه خدمات درمانی به مراجعین، خاطرنشان کرد مجموعه مدیریتی استان اهتمام جدی به بحث گردشگری سلامت دارد. همچنین مزیت رقابتی استان را در مقوله مهم پیشگیری می داند.

مهندس فرخ زاده با اشاره به لزوم توجه به حوزه های مختلف گردشگری سلامت، خاطرنشان کرد با نگاه به آینده لازم است به توسعه بخش سلول های بنیادی، فناوری های نانو و های تک، توجه ویژه گردد. با همین رویکرد ایده ایجاد شهر دانشگاهی و شهر سلامت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت.

مهندس فرخ زاده:

در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تقویت مراکز فناور چون موسسه سلامت مغز دانا در حوزه معاونت درمان، تاکید کرد لازم است نسبت به معرفی چنین ظرفیت هایی به سایر ارگانها و مجموعه های اداری و حتی آموزش و پرورش اهتمام جدی گردد. باید عموم مردم نسبت به خدمات ذهن آگاهی و ذهن آرامی، شاخص های شناختی و مدیریت کنش های رفتاری آگاه شوند.  درنتیجه بتوانند از خدمات چنین مراکزی بهره‌مند گردند.

موسسه سلامت مغز دانا

گفتنی است این موسسه به همت جمعی از متخصصین، اعضای هیئت علمی دانشگاه، اعضای هیئت رییسه انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس و پژوهشگران علوم اعصاب از اسفند ماه سال ۹۶ شروع به کار نموده است. این مرکز با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور و زیر نظر مرکز رشد فناوری های زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس و آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی، به ارائه خدمات سلامت محور در حوزه مغز و شناخت و امر آموزش و پژوهش در بستری دانش محور می پردازد.

واحدهای فعال موسسه سلامت مغز دانا

واحد ارزیابی و تشخیص

واحد ارزیابی و تشخیص یکی از زیر مجموعه های موسسه سلامت مغز دانا است. درواقع نقطه ورود تمامی مراجعین جدید به موسسه در مرحله اول محسوب می شود. ورود مراجعین به مرکز سلامت مغز دانا می تواند به واسطه ارجاع از مراکز پزشکی و یا به صورت مستقیم و به واسطه درخواست مراجع صورت گیرد. طی مرحله اول و در بدو ورود، ارزیابی جامعی از علایم عصب روانشناختی برای تمامی مراجعین مرکز سلامت مغز دانا صورت خواهد گرفت.

کادر تخصصی مرکزسلامت مغز دانا شامل متخصصین علوم اعصاب، علوم شناختی و روانشناسی شناختی است که به ارزیابی تمامی جوانب مشکلات مراجعین می پردازند. همچنین به منظور ارزیابی و تشخیص دقیق تر، متخصصانی به صورت ویژه در حیطه های خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و خانواده آموزش دیده اند که به صورت اختصاصی به بررسی مشکلات می پردازند و به مرکز مشاوره تخصصی میدهند.

اطلاعات پیشین مراجع مانند آزمایش های پزشکی، پرونده پزشکی و ارزیابی های عصب روانشناختی، داروهای تجویز شده در گذشته و حال، آزمون های هوش یا شخصیت و …، لازم است در اختیار تیم ارزیابی و تشخیص مرکز سلامت مغز دانا قرار گیرد.

در خصوص مراجعان در سن مدرسه (۶-۱۸ سال)؛

همراه داشتن کارنامه تحصیلی سال های قبل و نسخه ای از عملکرد فعلی مراجع (مانند؛ دفتر مشق، دیکته، ریاضی و …) ضروری است. همچنین گزارش معلمان در مورد رفتار مراجع در کلاس مدرسه می تواند بسیار مفید واقع گردد. دفتر نقاشی، کاردستی و همچنین نظر مربی مهد در مورد مراجعین زیر ۶ سال بسیار سودمند خواهد بود.
به دلیل ضرورت تکمیل برخی اطلاعات اولیه و آزمون های غربالگری، غالباً یک ساعت پیش از شروع نوبت ارزیابی و تشخیص، مراجع درگیر فرآیند تشخیص خواهد بود. مدت زمان ارزیابی نیز حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه است. در مجموع، طی روز اول ورود به مرکز سلامت مغز دانا جهت فرآیند تشخیص اولیه حدود 90 تا 120 دقیقه صرف وقت، معمول خواهد بود.

فرآیند تشخیص یک فرآیند پویا است.

در طول جلسه ارزیابی و تشخیص و حتی در فرایند مداخلات بازتوانی عصب روانشناختی به آن توجه می شود. در صورتی که مصاحبه بالینی و تاریخچه فردی واجد اطلاعات دقیقی باشد؛ معمولاً در ۸۰ درصد موارد تشخیص اولیه مشخص می شود. سپس فرد به واحد یا واحد های مرتبط در مرکز سلامت مغز دانا ارجاع داده خواهد شد. در برخی موارد برای تعیین تشخیص دقیق تر، نیاز به آزمون های تکمیلی وجود دارد. این آزمون ها در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت. درنتیجه فرد برای این ارزیابی ها به واحد مربوطه ارجاع داده می شود.
طی فرایند ارزیابی و تشخیص، تیم تخصصی صرفا به تعیین راهبرد مداخله ای می پردازد. اینها می تواند شامل توانبخشی و یا توانمند سازی عصب روانشناختی و الکتروفیزیولوژی و رویکرد تکنولوژیک عصبی باشد. پس از اتمام جلسه ارزیابی و تشخیص و ورود به بخش بازتوانی عصب روانشناختی، روند مداخله و متعاقباً رفع تدریجی نشانه های مشکل آغاز خواهد شد.
مراجع معمولاً به فواصل زمانی یک تا یک و نیم ماه و جهت بررسی وضعیت سلامت مغز، نشانه های مشکل و پاسخ مناسب به روند مداخلات، مجدداً با متخصص اولیه دیدار خواهد داشت.

واحد خواب مرکز سلامت مغز دانا

این واحد انستیتو سلامت مغز دانا همزمان با واحد ارزیابی و تشخیص این مرکز در چارچوبی دانش بنیان و با همکاری و زیز نظر آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارزیابی، تشخیص و مداخلات در زمینه اختلالات خواب به ارائه خدمات می پردازد.

خدماتی که در این واحد پس از ارزیابی های اولیه ارایه میشوند عبارتند از:

پلی سومنوگرافی (تست خواب):

این تست که ممکن است در کلینیک خواب، هتل و یا خانه شخص انجام شود. برای تشخیص مراحل مختلف خواب (شامل میزان خواب های سبک، عمیق و رویا و زمان وقوع آنها) کاربرد دارد. همچنین در تشخیص اتفاقات غیر طبیعی حین خواب بسیار اساسی است. تنها بر پایه تشخیص قطعی اختلال خواب فرد است که درمان دقیق و مناسب را میتوان تعیین کرد. تست خواب تنها تست استاندارد جهت تشخیص قطعی نوع اختلال خواب است.

طبق آمار بدست آمده 30% از افراد جامعه به نوعی  از مشکلات خواب رنج می برند. این مشکلات متعدد است.

  • بی خوابی
  • خواب آلوگی
  • مصرف بیش از حد دارو های خواب آور (قرص خواب)
  • کابوس های شبانه
  • حرکات بدن در خواب
  • خورخور (خروپف)
  • وقفه های تنفسی حین خواب و بیش از 50 نوع اختلال خواب دیگر باشند.

CPAP Titration:

به منظور مداخله و بهبود وقفه تنفسی حین خواب، تعیین نوع دستگاه مناسب فرد و یافتن مناسبترین تنظیمات.
تست های خواب که طی روز انجام می شوند:
۱. تست تشخیص میزان خواب آلودگی طی روز
Multiple Sleep Latency Test (MSLT)
۲. تست تشخیصی میزان توانایی بیدار ماندن
Maintenance Wakefulness Test (MWT)
ارزیابی جامع اختلالات خواب

مغزآزمون  (®BrainCheck)

انجام چکاپ کارکردهای پایه مغز،  به افراد سالم و یا دچار ناکارآمدی های سیستم عصبی توصیه می شود.

کارکرد های مغز شامل ابعاد عصبی، شناختی، رفتاری و حسی-حرکتی است. نقشه مغزی به شکل یکپارچه در این فرایند (مغز آزمون) مورد ارزیابی پایه قرار می گیرد. انجام این تستِ جامع مغزی-شناختی حدود 3 تا 4 ساعت طول می کشد.  فرد سالم می تواند برای ارزیابی و غربالگری مغز به مرکز تخصصی سلامت مغز مراجعه کند.

علوم اعصاب رفتاری (اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلقی-رفتاری)

در واحد علوم اعصاب رفتاری (اضطراب و افسردگی) انستیتو سلامت مغز دانا از رویکرد های به روز و تایید شده ای استفاده می شود. مثلا درمان TMS (تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای) به عنوان خدمت تکنولوژیک. همچنین درمان های رفتاریِ شناختی (CBT) به عنوان خدمت غیرتکنولوژیک برای بهبود اختلالات خلقی استفاده می شود. مداخلات به صورت جامع به شکل بسته های ویژه ای ارائه می شود.

  • روش های درمانی اصلی (بر پایه ی  tES,rTMS و روان درمانی)
  • درمان های دیگر (مانند بیوفیدبک، نوروفیدبک، رفتار درمانی شناختی، واقعیت مجازی، بازتوانی رفتاری و EMDR) برای بهبود علائم مراجعین به کار گرفته می شود. ا
  • از جمله مداخلات کلیدی در مرکز، بازتوانی شناختی (CRT) در حین تحریک مغز با امواج مستقیم (tDCS) و بیوفیدبک می باشد.

علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری)

فعالیت‌های واحد علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری) مرکز سلامت مغز دانا، بر اساس استفاده از تکنولوژی‌های روز و روش‌های درمانیِ پایدار و مؤثر در قالب رویکرد های مبتنی بر شواهد در حال انجام است. در این واحد به مشکلاتی که در اثر اشکالات حافظه، یادگیری، و توجه ایجاد می شوند پرداخته می شود. اختلال یادگیری و اختلال نقص توجه-بیش فعالی، رایج­ ترین اختلالات در واحد شناختی مرکز سلامت مغز دانا مورد ارزیابی و مداخله قرار میگیرند.

نشانه ­های اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و حل مسایل ریاضی) از سنین پایین خود را نشان می دهد. در صورت عدم درمان، در بزرگسالی در حوزه های فردی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی فرد مشکل ایجاد می کنند. پیش از این، اولین رویکرد درمانی برای مشکلات ناشی از عدم دقت و توجه و تمرکز استفاده از داروها بود. امروزه روش های مختلفی وجود دارد که می توانند بدون عوارض جانبی دارو این مشکلات را به حداقل رساند.

واقعیت مجازی Virtual reality ( فوبیا، اختلال استرس بعد از حادثه، توجه و تمرکز)

امروزه واقعیت مجازی یکی از پرکاربردترین وسایل برای ارتباط بین انسان و کامپیوتر می باشد. البته این را تکنولوژی برای ما به ارمغان آورده است. واقعیت مجازی که می تواند دنیای ساخته ذهن بشر را به واقعیت تبدیل کند. توانسته در بسیاری از حوضه ها مسیر جدیدی را برای ما بگشاید. بسیاری از مردم واقعیت مجازی را به عنوان دنیای پر طرفدار بازی می شناسند. در حالیکه، دانشمندان در بسیاری از حوضه های دیگر مانند علم پزشکی، دارو، جراحی و حتی معماری قادر هستند با واقعیت مجازی بسیاری از محدودیت ها را از بین ببرند. مکاشفات و فعالیت های جدیدی را انجام دهند.

کاردرمانی عصبی

مشکلات ارتوپدی، شکستگی ها و ترمیم عصب و تاندون

مسائل نورولوژیک (سکته مغزی، ضربه مغزی، ام اس، پارکینسون و دیگر اختلالات)

اختلالات روماتولوژی

بیماری های ذهنی و شناختی کودکان، عقب ماندگی ذهنی، اوتیسم، اختلالات یادگیری، بیش فعالی و …

اختلالات جسمی کودکان

اختلالات گفتاری و زبانی، مشکلات تلفظی و لکنت

منبع: ایجاد شهر دانشگاهی و شهر سلامت در منطقه ویژه اقتصادی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی/ مزیت رقابتی ما در بحث گردشگری سلامت، آینده پژوهشی و پیشگیری است (farrokhzadeh.com)

www.danabrain.ir