07136476172 - 09172030360 [email protected]

شخصیت سالم چه ویژگی هایی دارد؟

بیش از صد ها صفت و ویژگی وجود دارد که روانشناسان از آن ها برای توصیف شخصیت یک فرد استفاده می کنند.یک فرد ممکن است آرام، پر استرس، ذهن آگاه یا موقر باشد. همچنین می تواند زیاده خواه، مستقل یا ماجراجو باشد.

 

 

اما کدام یک از ویژگی ها در افرادی که از نظر روانی سالم هستند دیده می شود؟

 

یک گروه پژوهشی در دانشگاه کالیفرنیا، تلاش کردند در مقاله ی جدیدشان به این سوال پاسخ دهند. این مقاله در مجله ی شخصیت و روانشناسی اجتماعی چاپ شده است.

آن ها دریافتند که  سطوح بالای پذیرا بودن احساسات، احساسات مثبت و رک بودن، در ترکیب با سطوح پایین نوروتیزم ، بیشترین شاخص های یک شخصیت سالم است.

“از زمان مطالعه ی علمی مبحث شخصیت، محققان به دنبال داشتن یک الگو از شخصیت سالم بوده اند. گوردن آلپورت، پدر تئوری مدرن ویژگی های شخصیی، “فرد بالغ” را بر طبق هدفمندی در رسیدن به اهداف بلند مدت تعریف می کند. اریک اریکسون، می گوید زیگموند فروید فرد سالم را شخصی تعریف کرده است که می تواند دوست بدارد و کار کند.

این تیم پژوهشی، به این سوال بزرگ و قدیمی یک پیچش اضافه کرده اند. در پژوهش اول آن ها 137 متخصص شخصیت را استخدام کردند تا به این سوال جواب دهندکه کدام یکی از 30 ویژگی شخصیتی بیشتر مورد استفاده، در اشخاصی که از نظر روانی پایدار هستند دیده می شود.آن ها متوجه شدند که ویژگی های پذیرا بودن نسبت به احساسات، گرمی، مثبت نگری، و رک بودن به عنوان ویژگی های اصلی انتخاب شده است.

ویژگی هایی مانند بد جنسی،افسرده خویی، آسیب پذیری و اضطراب از سوی دیگر کمتر در میان افراد پایدار دیده می شود.

در ادامه یک لیست کامل از تمام ویژگی های شخصیتی آمده است که به ترتیب بیشترین حضور را در شخصیت های پایدار و سالم دارند:

 

 1. پذیرا بودن نسبت به احساسات
 2. گرمی
 3. احساسات مثبت
 4. رک بودن
 5. شایستگی و صلاحیت
 6. انسان دوستی
 7. فعال بودن
 8. پذیرا بودن نسبت به ارزش ها
 9. احساسات لطیف
 10. مسئولیت پذیری
 11. جمع دوستی
 12. خود کنترلی
 13. نظم
 14. دستاورد
 15. هدف و انگیزه داشتن
 16. پذیرا بودن نسبت به هنر و زیبایی
 17. رو راست بودن
 18. اعتماد
 19. پذیرا بودن نسبت به ایده های جدید
 20. قبول کردن و اجابت
 21. تواضع و فروتنی
 22. پذیرا بودن نسبت به رویاپردازی
 23. ماجراجو بودن و دنبال هیجان ها بودن
 24. پذیرا بودن نسبت به اقدام
 25. خود آگاهی
 26. تکانه ای بودن
 27. اضطراب
 28. آسیب پذیری
 29. افسرده خویی
 30. بد جنسی

 

در ادامه پژوهشگران این پژوهش، این آزمایش را روی یک گروه از دانشجویان نیز اعمال کردند و نتایج با نتایج قبلی هم بستگی داشت.

 

منبع:

psychologyToday-four traits found in psychologically healthy individuals