07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

تکنیک های مدیریت استرس به دو دسته تقسیم می شوند.

  • مسئله محور
  • هیجان محور

روش های مدیریت استرس مسئله محور روی این موضوع تمرکز می کنند که چه طور می توان منبع استرس را محدود کرد و مشکلات مربوط به کار و ارتباطات را که استرسور های مهمی هستند رفع کرد.

در مقابل، روش هیجان محور به شما کمک می کند کمتر در مقابل عوامل استرس زای زندگی، تحریک شوید.این روش ها، شیوه ی تجربه ی شما از موقعیت استرس زا را تغییر می دهند در نتیجه تاثیر عوامل استرس زا بر  زندگی شما متفاوت می شود.

روش های مقابله ای هیجان محور، روی تنظیم احساسات منفی مانند اضطراب، ترس، ناراحتی و خشم تمرکز کرده اند.این روش های مقابله ای زمانی مناسب هستند که عامل استرس زا، قابل تغییر نیست.

 

بسیاری از افراد به روش های مسئله محور به عنوان بهترین روش برای مقابله با استرس نگاه می کنند.

اما به هر حال، هیچ وقت ممکن نیست که بتوانیم تمام عوامل استرس را از زندگی خود حذف کنیم.بعضی متغیر ها در شغلمان، روابطمان و سبک زندگیمان از کنترل ما خارج هستند و در استرس ما نقش دارند. در واقع حتی اگر حذف تمام عوامل استرس زا از زندگی ممکن بود، باز هم این روش به عنوان تنها روش پیشنهاد نمیشد چون وجود مقداری از استرس برای زندگی سالم مورد نیاز است.

 

 

فواید

با روش های هیجان محور، نیازی نداریم صبر کنیم زندگیمان تغییر کند تا احساس بهتری داشته باشیم.

می توانیم به سادگی راه هایی برای پذیرش آنچه پیش رویمان است بیابیم.این کار، استرس مزمن را از ما دور می کند و به بدن فرصتی می دهد تا خود را بازسازی کند و آماده ی مقابله با مشکل شود.

یکی دیگر از فواید روش های مقابله ای هیجان محور، این است که در ادامه به ما اجازه می دهد با دید متمرکز تری به مسئله نگاه کنیم و بدون احساس کلافگی به دنبال راه حل بگردیم.

روش مقابله ای هیجان محور، می تواند ذهن شما را برای مقابله با مشکل آماده کند.

بنابراین، روش هیجان محور، هم می تواند هیجانات شما را تعدیل کند و هم به حل مسئله کمک نماید.

و دو روش هیجان محور و مسئله محور در کنار هم می توانند به یکدیگر کمک کنند.

یافتن روش مقابله ای هیجان محور مناسب برای سبک زندگی و شخصیتی شما، ابزار مهمی برای رفع استرس ها به شما می دهد.

این کار در نهایت به سلامت جسم و روان شما می انجامد.

در ادامه روش هایی برای مقابله ی هیجان محور با استرس آمده است:

 

 

مدیتیشن

مدیتیشن به شما کمک می کند خودتان را از افکارتان جدا کنید. در نتیجه می توانید عقب بایستید و پاسخ مناسب به موقعیت را پیدا کنید.

مدیتیشن به آرام سازی بدن نیز کمک می کند و در نتیجه پاسخ استرسی شما را به موقعیت معکوس می کند.

 

 

درمان هیجان محور

 

 

 

نوشتن

 

نوشتن به مدیریت احساسات به شیوه های مختلف کمک می کند.نوشتن می تواند یک راه برون ریزی احساسی در شرایط دشوار و استرس زا باشد.یا می تواند به شما در بارش افکار برای پیدا کردن راه حل کمک کند.

نوشتن همچنین می تواند با یادآوری نکات مثبت به شما احساس بهتری بدهد.

روش مقابله ای هیجان محور

 

 

قاب بندی مجدد شناختی

این تکنیک به شما کمک می کند نگاه خود به مسئله را تغییر دهید.این تکنیک به معنای “فریب دادن خودتان”  نیست یا به این معنی نیست که وانمود کنید مشکل و استرسی وجود ندارد. این روش بیشتر به معنی دیدن دقیق تر و هوشمندانه تر همه ی جنبه های مسئله، راه حل ها و دیدگاه ها است.

روش مقابله ای هیجان محور

 

خطاهای شناختی

ذهن ما معمولا آنچه را می بینیم، واگویه هایمان در مورد تجارب زندگی ونحوه ی برخورد با مشکلاتمان را تحت تاثیر قرار می دهد.آشنایی با خطاهای شناحتی به ما کنک می کند کارکرد ذهن را بهتر بشناسیم و مطابق با آن رفتار های کارآمد تری داشته باشیم.

هیجان محور