07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

موسسه سلامت مغز دانا- توانبخشی عصب روانشناختی

سلامت مغز در بستری دانش بنیان

موسسه سلامت مغز دانا به همت جمعی از متخصصین، اعضای هیات علمی دانشگاه، اعضای هیات رییسه انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس و پژوهشگران علوم اعصاب از اسفند ماه 96 شروع به کار نموده است. این مرکز با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور و زیر نظر مرکز رشد فناوری های زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس و آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی، به ارایه خدمات سلامت محور در حوزه مغز و شناخت و امر آموزش و پژوهش در بستری دانش بنیان می پردازد. دفتر موسسه سلامت مغز دانا به عنوان دفتر رسمی انجمن علوم اعصاب ایران شاخه فارس نیز به اعضای انجمن و متخصصین حوزه علوم اعصاب ارایه خدمت می نماید. هدف از فعالیت ها در موسسه سلامت مغز دانا ارایه خدمات دانش محور در زمینه سلامت مغز و ترویج پژوهش در حوزه علوم اعصاب ( مغز، شناخت و رفتار) با استفاده از فناوری مربوطه و توسعه آگاهی در این زمینه است.

مرکز سلامت مغز دانا خدمات خود را در قالب 5 واحدارایه میدهد. این واحد ها عبارتند از:

·         واحد ارزیابی و تشخیص،

·         واحد حافظه، توجه و یادگیری،

·         واحد اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلقی-رفتاری،

·         واحد مغز آزمون (چکاپ مغز) و

·         واحد اختلالات و سلامت خواب

مرکز سلامت مغز دانا در زمینه های اصلی زیر فعالیت می نماید:

·         ارایه خدمات در زمینه سلامت مغز و بازتوانی عصب روانشناختی بر پایه دانش ساختاری ، عملکردی، مولکولی و الکتریکی مغز

·         ایجاد شبکه تعاملی بین متخصصین داخلی و بین المللی در حوزه مغز برایه بهینه سازی خدمات سلامت مغز و آموزش و پژوهش در بستری دانش بنیان

·         همکاری با متخصصین با هدف به کارگیری شاخص های کمی به دست آمده به عنوان ابزاری در قضاوت های بالینی

·         توانمند سازی عصب-شناختی در افراد با مشاغل حساس

Open chat
Powered by