07136476172 - 09172030360 [email protected]

همه انسان ها می خواهند اصیل باشند. شما می خواهید خود واقعیتان باشید، نه یک پیرو انتظارات اجتماعی. شما می خواهید “بهترین زندگی خود را” داشته باشید، به دنبال خواسته های خاص خود باشید. مطالعات حتی نشان داده اند که احساس اصالت می تواند با مزایای روانشناختی و اجتماعی بیشماری همراه باشد: عزت نفس بالاتر، رفاه بیشتر، روابط عاشقانه بهتر و عملکرد بهتر در انجام کار.

اما اصالت یک مفهوم گول زننده است. اگرچه بیشتر افراد اصالت را به عنوان عمل مطابق با مجموعه ارزشها و ویژگیهای اصیل خود تعریف می کنند، تحقیقات نشان داده است که افراد هنگام تطابق با مجموعه خاصی از خصوصیات تأیید شده اجتماعی، مانند برون گرا بودن، پایداری عاطفی، وجدان، روشنفکر بودن، احساس اصالت بیشتری دارند

 

از دیدگاه علم روانشناسی، فرد اگر معیارهای خاصی را رعایت کند، اصیل تلقی می شود.

افراد اصیل از خودشناسی بالایی برخوردار هستند و برای یادگیری بیشتر در مورد خود انگیزه دارند. آنها به همان اندازه علاقه مند به درک نقاط قوت و ضعف خود هستند، و مایلند صادقانه در مورد بازخورد بدون تملق، تأمل کنند.

 

 

 

 

تصور بر این است که افراد اصیل مطابق با ارزش ها و ویژگی های رفتاری منحصر به فرد خود رفتار می کنند ، حتی اگر با سایر تأثیرات خارجی در تضاد باشند. به عنوان مثال، طبق این دیدگاه افراد درونگرا وقتی که در یک مهمانی شام ساکت هستند، اصیل هستند حتی اگر عرف اجتماعی حکم کند که میهمانان باید ارتباط برقرار کنند.

اما تعدادی از مطالعات نشان داده اند که احساس اصالت افراد، نه تنها غالباً به وسیله وفاداری به خصوصیات منحصر به فرد خود شکل نمیگیرد، بلکه این احساس از منشئی غیر از خود شکل میگیرد. متناقض به نظر می رسد، اما احساس اصالت مربوط به نوعی انطباق اجتماعی است.

در این مطالعات ابتدا از افراد خواسته می شود خصوصیاتی را که منعکس کننده خود واقعی آنهاست، توصیف کنند. پس از آن، ارزیابی ها – روزانه یا یک بار در هفته در طی یک دوره چند هفته ای – درمورد اینکه تا چه اندازه رفتار آنها منعکس کننده خصوصیات آنها و میزان احساس اصالت آنها است، را تکمیل می کنند. انتظار داریم افراد در روزهایی که رفتارشان با الگوی ارزشها و کیفیتهای منحصر به فردشان مطابقت دارد، احساس اصالت بیشتری داشته باشند.

 

 

تحقیقات نشان می دهد که افراد وقتی رفتارشان بر اساس الگوی مشخصی از خصوصیات است، اصیل ترین احساس را نشان می دهند: یعنی، وقتی برون گرا، از نظر عاطفی پایدار، با وجدان، روشنفکر و سازگار هستند. 


بنابراین، به نظر می رسد هرچه بیشتر با عرف های اخلاقی اجتماع پیرامون مطابقت داشته باشیم، احساس اصیل تری می کنیم.

ما می خواهیم باور داشته باشیم که اصالت مزایایی برای ما به همراه خواهد داشت. با این حال، تا زمانی که بیشتر در مورد اینکه آیا پایداری و بروز خصوصیات منحصر به فرد خود از همان مزایای “احساس اصالت” بهره می برد، بیشتر یاد بگیریم، تصمیم سختی برای انتخاب وفاداری به خود واقعی  و انطباق با عرف های اجتماعی باقی می ماند.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

منبع:

scientificamerican.com

 

به این مقاله امتیاز دهید