07136476172 - 09172030360 [email protected]

خواب کم کیفیت و احساس تنهایی: یک  چرخه  ی معیوب

یک بررسی جدید نشان داده است که چه طور احساس تنهایی روی کیفیت خواب تاثیر می گذارد.

احساس تنهایی و تنها بودن به این معناست که شما کمتر از آنچه نیاز دارید، ارتباط اجتماعی با دیگران را حس کنید.

بعضی از افراد ارتباط زیادی با دیگران ندارند اما از موقعیت خود احساس رضایت دارند و در نتیجه احساس تنهایی نمی کنند.

افراد دیگری هم هستند که گرچه با دیگران زمان زیادی را می گذرانند اما همچنان به دنبال تعاملات بیشتری هستند. داشتن احساس تنهایی با سلامت جسمی و روانی پایین تر ارتباط دارد.

یکی از پژوهش ها به طور خاص بر ارتباط احساس تنهایی و خواب تمرکز کرده است. در این خصوص سوالات مرتبط زیادی وجود دارد مانند: ارتباط کیفیت خواب و احساس تنهایی چیست؟ چه جنبه هایی از خواب با این احساس ارتباط پیدا می کنند؟ و اینکه آیا مشکلات خواب باعث احساس تنهایی می شوند یا حس تنهایی باعث مشکل در خواب و خواب کم کیفیت می شود؟

این ها از این جهت سوالات مهمی هستند که خواب کم کیفیت می تواند باعث رکود شناختی و فشار روانشناختی شود.

پژوهشگران 84 مطالعه ی انجام شده را برای آنالیز بررسی کردند که جمعا 200000 نفر را  در نظر گرفته بود. اکثر این مطالعات، به صورت کوتاه یک شخص را زیر نظر داشتند اما در برخی از این پژوهش ها، یک شخص در بازه های زمانی بلند تر و مختلف مورد پایش قرار گرفته بود.

در مجموع نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که هر چه افرد مشکلات خواب بیشتری از خود نشان دهند، احساس تنهایی آنان نیز بیشتر است. این ارتباط در بیماری هایی مانند بی خوابی و  insomnia بیشتر از شکایاتی مانند کابوس های شبانه است. علاوه بر این هر چه افراد احساس تنهایی بیشتری کنند، این فکر در آن ها بیشتر است که خواب موثری نداشته اند.

این نتایج تنها ارتباط و پیوستگی این دو موضوع را به هم نشان می دهند و در نتیجه پیدا کردن اینکه کدام، عامل دیگری است دشوار است.

برای پی بردن به این موضوع پژوهش های طولانی مدت می توانند کمک کننده باشند زیرا  بازه های مختلف زمانی و علت و معلول ها قابل مشاهده ترند.

به طرز جالب و عجیبی در این مشاهدات، احساس تنهایی، خواب کم کیفیت در شب های بعد را رقم زده بود و به طور مشابه خواب کم کیفیت، احساس تنهایی در روز های بعد را.

اما ارتباط بین خواب کم کیفیت و احساس تنهایی در آینده، قوی تر از ارتباط احساس تنهایی به عنوان عامل خواب کم کیفیت دیده  شد.

این موضوع نشان می دهد یک چرخه ی معیوب که یکی دیگری را تقویت می کند در مورد احساس تنهایی و خواب کم کیفیت وجود دارد.

اگر شما شخصی هستید که خواب خوبی ندارید به یاد داشته باشید خواب کم کیفیت در نهایت تاب آوری  شما را تحت تاثیر قرار می دهد. و در نتیجه ممکن است  تحسین و قرار گرفتن در ارتباطات اجتماعی ای که دارید را برای شما دشوار تر کند.

اما در مقابل اگر خواب کم کیفیتی دارید سعی کنید در طول روز زمان بیشتری را با عزیزان و خانواده تان بگذرانید.این ارتباط اجتماعی می تواند تاثیر مثبتی بر سلامت شما داشته باشد.

منبع:

Poor Sleep and Loneliness: A Vicious Cycle

 

به این مقاله امتیاز دهید