07136476172 - 09172030360 [email protected]

خواب (sleep) یکی از بخش های مهم زندگی ما است. ما در واقع یک سوم زندگی خود را در خواب به سر میبریم. کیفیت خواب و به انداره کافی خوابیدن، مانند نیاز به غذا و آب برای زنده ماندن بسیار اهمیت دارد. بسیاری از عملکردهای مغز ما مانند یادگیری، تمرکز و تشکیل حافظه نیاز به خواب مناسب دارند. در برنامه موتور جستجو در شبکه هفت سیما، به این موضوع مهم پرداخته می شود. دکتر محمد نامی، متخصص علوم اعصاب و فلوشیپ خواب توضیحات ارزشمندی را در این خصوص ارائه می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید