07136476172 - 09172030360 [email protected]

طبق تحقیقات جدیدی که توسط دانشگاه بریستول انجام شده است، سیگار کشیدن سنگین ممکن است در پیری صورت تأثیر گذار باشد. در این مطالعه 18000 صفت از گروه Biobank انگلستان بررسی شد تا مواردی را که ممکن است تحت تأثیر سیگار کشیدن شدید قرار گیرند، شناسایی کند. علاوه بر شناسایی چندین اثر نامطلوب شناخته شده مانند سلامت ریه، این تحقیقات همچنین نشان داد که استعمال سنگین سیگار می تواند در زیبایی ظاهر نیز تأثیر منفی بگذارد.

این مطالعه، که در PLOS Genetics منتشر شد، توسط واحد اپیدمیولوژی MRC دانشگاه (IEU) انجام شد و همچنین توسط مرکز تحقیقات زیست پزشکی NIHR بریستول (BRC) پشتیبانی می شود.

محققان با ترکیب دو روش موجود می توانند رویکرد جدیدی را نشان دهند که می تواند جهت تست سیستماتیک اثرات علیتی، در هزاران پیامد، مورد استفاده قرار گیرد: روش مطالعه پدیده تصادفی مندلی (the Mendelian randomization phenome-wide association) و آزمون تعامل ژن با محیط.

برای آزمایش روش جدید خود، تیم بریستول با استفاده از Biobank UK (انگلستان)، اثرات سیگار کشیدن های سنگین را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.

تیم تحقیق دریافتند که رویکرد آنها نه تنها نتایج چندین اثر شناخته شده از استعمال شدید سیگار را مانند، عملکرد ریه نشان می داد، بلکه همچنین، یک اثر بالقوه جالب سیگار کشیدن را بر پیری بیشتر صورت نشان دادند.

یافته های آنها به شواهدی مبنی بر وجود تاثیر سیگار کشیدن سنگین، بر جذابیت صورت و میزان چین و چروک پوست می افزاید، که این ممکن است جهت تشویق افراد برای قطع سیگار یا جلوگیری از شروع آن در وهله اول، باشد.

با نشان دادن اینکه این روش کارایی دارد، می توان از آن برای سایر موارد، مانند مصرف الکل نیز استفاده کرد.

دکتر لوئیز میلارد، پژوهشگر در دانشکده پزشکی بریستول، که این تحقیق را رهبری می کند، اظهار کرد:

“ما هزاران ویژگی را جستجو کردیم تا مواردی را که ممکن است تحت تأثیر سیگار کشیدن شدید، قرار گیرند، شناسایی کنیم. علاوه بر شناسایی چندین اثر نامطلوب شناخته شده مانند سلامت ریه، ما همچنین اثرات سوء مصرف سیگار کشیدن سنگین بر پیری صورت را نیز شناسایی کردیم. “

تصادفی سازی مندلی روشی است که با استفاده از تنوع ژنتیکی در DNA فرد، به درک روابط علی بین فاکتورهای خطر و پیامدهای سلامتی کمک می کند.

با این حال، اگر تنوع ژنتیکی بر نتایج در مسیرهای دیگر نیز تأثیر داشته باشد، روش تصادفی سازی مندلی مغرضانه است. تیم تحقیقاتی برای غلبه بر این مشکل از اطلاعات اضافی استفاده کردند – که تأثیر سیگار کشیدن فقط در افرادی که واقعاً سیگار می کشند رخ می دهد. آنها با آزمایش افرادی کههمیشه سیگار می کشند و افرادی که هرگز سیگار نکشیده اند، بطور جداگانه،  قادر به ارزیابی این موضوع بودند.

اگر این تأثیر حداقل تا حدی به دلیل شدت سیگار کشیدن باشد، محققان انتظار دارند که این تأثیر در افرادی که همیشه سیگارمی کشند، متفاوت باشد که نشان می دهد استعمال دخانیات بر نتیجه تأثیر می گذارد.

 برای اینکه دریابیم سیگار کشیدن می تواند در ظاهر تأثیر بگذارد، مطالعه و بررسی بیشتر لازم است که یک استراتژی مؤثر برای پیشگیری یا قطع سیگار است.

برای اطلاعات بیشتر به موسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید. 

منبع:

MR-pheWAS with stratification and interaction: Searching for the causal effects of smoking heaviness identified an effect on facial aging”. Louise A C Millard, Marcus R Munafò, Kate Tilling, Robyn E Wootton, George Davey Smith.
PLOS Genetics

به این مقاله امتیاز دهید