07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

مطالعه ای با توجه به شواهد تجربی نشان می دهد که ذهن آگاهی بر مغز زنانی که از درد نوروپاتیک مربوط به درمان سرطان پستان رنج می برند، تأثیر مهمی دارد. محققان نشان دادند که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) به تعدیل درد نوروپاتیک کمک می کند.

 

یافته های آنها می تواند تغییر مثبتی را در زندگی بسیاری از زنان ایجاد کند. در کانادا انتظار می رود در سال 2020 بیش از یک چهارم میلیون زن، مبتلا به سرطان پستان می شوند – این سرطان بیشترین تشخیص را در بین زنان در سراسر جهان دارد. علاوه بر تأثیرات روانشناختی سرطان پستان، تقریباً 20 تا 50 درصد از بازماندگان گزارش می کنند که درد مزمن نوروپاتیک به دنبال درمان نمایان می شود.

“درد نوروپاتیک یک عارضه جانبی بسیار شایع شیمی درمانی و سایر روشهای درمانی سرطان پستان است. مسکن ها همیشه کار نمی کنند و کیفیت زندگی، توانایی های شناختی را ندارند و به این دلیل درد می توان رفاه عمومی را کاهش دهد. با توجه به این اثرات منفی و پیچیدگی درمان این نوع درد پس از درمان سرطان پستان، ارائه گزینه های درمان و مدیریت مهم است.

ما در طی چند سال گذشته چیزهای زیادی در مورد ذهن آگاهی شنیده ایم، در مورد اینکه چگونه به افراد کمک می کند تا آرام شوند و احساس بهتری داشته باشند. اگر بتوان از ذهن آگاهی، ابزاری غیر دارویی، برای کمک به درد نوروپاتیک استفاده کرد، زنان احساس بهتری پیدا می کنند و ممکن است چنین درد مختل کننده ای را تجربه نکنند.

درد یک تجربه ذهنی است و به ذهن آگاهی گاهی توجه کافی نمی شود. اما تحقیقات ما شواهدی عینی و تجربی از تأثیر چشمگیر ذهن آگاهی بر مغز این زنان ارائه می دهد.”

 

تحقیق چگونه انجام شد؟

 

“ما تأثیر برنامه 8 هفته ای کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) را بر واکنش عاطفی در میان نمونه ای از بازماندگان سرطان پستان با درد مزمن نوروپاتیک بررسی کردیم. داده های اسکنر MRI 3T و داده های مربوط به سلامت ماده سفید مغز، فعالیت مغز در هنگام پردازش کلمات مرتبط با درد عاطفی و در حالت استراحت را نشان داد.

از زنان مبتلا به درد نوروپاتیک قبل و بعد از یک برنامه MBSR یا درمان به طور معمول تصویربرداری شد. درد، کیفیت زندگی و تصویربرداری بین دو گروه و در گروه MBSR قبل و بعد از MBSR مقایسه شد.”

“ما به دنبال کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مناطق مربوط به درد در مغز، تنظیم عاطفی و پردازش شناختی، کاهش عمده فعالیت مغز را مشاهده کردیم. بعد از آموزش 8 هفته ای، شدت درد و تداخل درد، برای گروه MBSR به طور قابل توجهی کاهش یافت.

نتایج ما بهبود قابل توجهی در سلامت مغز و همچنین درک درد نشان می دهد.

گزارش های بسیاری در مورد چگونگی احساس “بهتر شدن” شخص وجود دارد اما نتایج بسیار مهیج در اینجا این است که می توانیم مشاهده کنیم که تغییرات واقعی در مغز و نحوه تغییر واکنش فرد به درد در مغز وجود دارد. ”

 

چرا مهم است؟

 

“این تحقیق امیدی برای روشی غیرتهاجمی در کاهش درد مزمن نوروپاتیک در زنان پس از درمان سرطان پستان را فراهم می کند.

درد چیزی است که مردم از آن می ترسند و بسیاری از افراد به دلیل استفاده از داروهای ضد درد، از جمله سوء مصرف مواد مخدر و مشکلات روانی، دچار مشکلات ثانویه قابل توجهی می شوند. ذهن آگاهی دارای یک اثر فیزیولوژیکی عصبی است که می تواند درک فرد از درد را تغییر دهد.

این تحقیق نشان می دهد که گزینه های درمانی کمکی وجود دارد. اگر به درستی استفاده شود، اطلاعاتی که ما منتشر کرده ایم می تواند نتایج را برای افراد درگیر بهبود بخشد و همچنین می تواند هزینه های سلامتی و برخی از مشکلات مربوط به آن را کاهش دهد – به ویژه مشکلات مربوط به بهداشت روانشناختی.”

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

Taylor Hatchard et al, Reduced Emotional Reactivity in Breast Cancer Survivors with Chronic Neuropathic Pain Following Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): an fMRI Pilot Investigation, Mindfulness (2020). DOI: 10.1007/s12671-020-01546-9

به این مقاله امتیاز دهید