07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

در طی تکامل انسان، اندازه مغز افزایش یافته است، به ویژه در قسمت خاصی به نام نئوکورتکس. neocortex ما را قادر می سازد تا صحبت کنیم، رؤیا ببینیم و فکر کنیم.

در جستجوی علل زمینه ای برای گسترش نئوکورتکس، محققان موسسه زیست سلولی و ژنتیکی ماکس پلانک، همراه با همکارانش در بیمارستان دانشگاه کارل گوستاو کاروس، تعدادی از فاکتورهای مولکولی را شناسایی کردند.

 

آن ها، سلولهای بنیادی در نئوکورتکس در حال رشد هستند و نقش محوری در گسترش مغز دارند.

محققان اکنون یک نقش جدید از انتقال دهنده عصبی سروتونین را گزارش کرده اند که به عنوان واسطه ای برای احساس رضایت، اعتماد به نفس و خوش بینی در مغز عمل می کند.

سروتونین مشتق شده از جفت به احتمال زیاد به گسترش تکاملی نئوکورتکس انسان کمک کرده است.

تیم تحقیقاتی در بسیاری از تحقیقات، علت گسترش تکاملی نئوکورتکس انسان را بررسی کرده است. مطالعه جدیدی بر روی نقش انتقال دهنده عصبی سروتونین در این فرآیند متمرکز است.

سروتونین غالباً انتقال دهنده عصبی خوشبختی نامیده می شود. زیرا پیام هایی را بین سلولهای عصبی منتقل می کند که به احساس بهزیستی و شادی کمک می کنند. با این حال، نقش بالقوه این انتقال دهنده های عصبی در طول رشد مغز هنوز به طور دقیق بررسی نشده است.

در جنین در حال رشد، جفت سروتونین تولید می کند که سپس از طریق گردش خون به مغز می رسد. این برای انسان و همچنین موش صادق است. با این حال، عملکرد این سروتونین مشتق شده از جفت در مغز در حال توسعه، ناشناخته بوده است.

محقق، لی لی زینگ: “من در گذشته از مجموعه داده های تولید شده توسط این گروه بهره برداری کردم و بر روی گیرنده سروتونین HTR2A متمرکز شدم.”

برای فعال کردن سیگنالینگ، سروتونین باید به این گیرنده متصل شود. من از خودم پرسیدم که آیا این گیرنده می تواند یکی از کلیدهای این سؤال باشد که چرا انسان مغز بزرگ تری دارد. ”

برای کشف این موضوع، محققان تولید گیرنده HTR2A را در نئوکورتکس موش جنینی، القا کردند.

“در حقیقت، ما دریافتیم که سروتونین با فعال کردن این گیرنده، باعث ایجاد واکنشهای زنجیره ای شده که منجر به تولید بیشتر مولدها در مغز در حال رشد می شود.”

پس از آن بیشتر مولدها می توانند تولید سلولهای عصبی قشر مغز را افزایش دهند، که راه را برای یک مغز بزرگتر باز میکند”.

 

 

اهمیت رشد و تکامل مغز

 

“سیگنالینگ غیرطبیعی سروتونین و مختل شدن بیان آن یا جهش گیرنده آن HTR2A در اختلالات مختلف رشد عصبی و روانپزشکی مانند سندرم داون، اختلال بیش فعالی با کمبود توجه و اوتیسم مشاهده شده است. یافته های ما به شما در توضیح چگونگی اختلال عملکرد سروتونین و گیرنده آن در طی رشد مغز جنین، کمک می کند و روش های جدیدی را به عنوان گزینه های درمانی پیشنهاد کند. ”

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامتمغز دانا مراجعه کنید.

 

منبع:

Lei Xing et al, Serotonin Receptor 2A Activation Promotes Evolutionarily Relevant Basal Progenitor Proliferation in the Developing Neocortex, Neuron (2020). DOI: 10.1016/j.neuron.2020.09.034

به این مقاله امتیاز دهید