07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir

 

بزرگ شدن در خانواده ای دوزبانه، تاثیرات ماندگاری دارد!

پژوهشهای جدید نشان داده اند، رشد کردن در یک خانه ی دوزبانه، می تواند بعدها تاثیرات فوق العاده و غیر منتظره ای در زندگی داشته باشد.

یک مطالعه منتشر شده در نشریه Scientific Reports، برای اولین بار نشان می دهد بزرگسالانی که در سالهای آغازین زندگی، شروع به یادگیری زبان دوم کرده اند (دو زبانه های زودهنگام)  نسبت به بزگسالانی که دیرتر از این زمان یادگیری زبان دوم خود را شروع کردند (دوزبانه های دیر هنگام)، در تغییر مرکز توجه و همچنین در شناسایی تغییرات بصری محیط، سریع تر عمل می کنند.  این یافته ها نشان می دهند چنین سازگاری هایی در دوران نوزادی به دست آمده و در بزرگسالی ادامه می یابند.

در این مطالعه 127 فرد بزرگسال، در دو گروه از آزمایشات شرکت کردند. آزمایش اول شامل نگاه کردن به تصاویر یک نمایشگر بود به طوری که یک تصویر ثابت می ماند و تصویر دیگر به مرور زمان تغییر می کرد. دوزبانه های زودهنگام، این تغییرات را بسیار سریع تر از گروه دیگر تشخیص می دادند. در واقع دو محرک بصری به افراد ارائه شد که یکی از آنها به مرور، به صورت بسیار جزئی تغییر می کرد. در ابتدا افراد به این دو محرک به یک اندازه نگاه می کردند اما در ادامه بر تصویر متغیر تثبیت و متمرکز می شدند. این اتفاق تقریبا تنها در دوزبانه های زودهنگام افتاد. این یافته ها نشان می دهند، فرایند های شناختی با تجربه های آغازین و زودهنگام دوزبانگی، سازگار میشوند.

آزمایش دوم نشان داد که دوزبانه های زودهنگام، در کنترل توجه خود بهتر عمل می کردند. به طور خاص، این گروه در جداکردن توجه خود از یک تصویر و متمرکز کردن آن بر تصویر دیگر، عملکرد بهتری داشتند.

دکتر دسوزا و همکارانش در دانشگاه راسکین، پیش از این دریافته بودند نوزادانی که در خانه هایی که در آن ها به دو زبان صحبت می شود، رشد می کنند، با محیطی متنوع تر و غیرقابل پیش بینی تر از لحاظ زبانی روبه رو هستند و بنابراین با تغییر و انتقال سریع تر و مداوم تر توجه و تمرکز خود، با چنین محیطی سازگار می شوند.

نوزدان در خانواده های دو زبانه، با افزایش بسامد تغییر توجه خود، داده ها ونمونه های بیشتری از محیط خود جمع آوری می کنند. با این وجود، در ابتدا مشخص نبود آیا این سازگاری، تنها در سنی خاص اتفاق می افتد یا ممکن است تا بزرگسالی نیز ادامه یابد. اگر گزاره دوم درست باشد باید چنین سازگاری هایی در بالغینی که در خانه های دوزبانه رشد کرده اند نیز دیده شود.

دکتر دسوزا که استاد ارشد روانشناسی در دانشگاه آنگلیا راسکین است، می گوید: “این مطالعه گسترشی هیجان انگیز از پژوهش پیشین ماست که آن هم نشان می داد نوزادان در یک خانه دوزبانه برای سازش با محیط زبانی پیچیده تر، سرعت و بسامد تغییر مرکز توجه خود را بالاتر می برند. این سازگاری می تواند به این دسته از افراد کمک کند تا از منابع متنوع و چندین گانه اطلاعات بصری مانند حرکت لب ها و دهان، اشارات چهره و حرکات ظریف افراد هنگام سخن گفتن، بهره بگیرند و این امر نهایتا می تواند آنها را قادر سازد زبان های دیگر را بهتر بیاموزند. مطالعه جدید ما نشان می دهد، چنین توانایی ها و سازش هایی می تواند در بزرگسالی نیز حفظ شود.”

 

منبع: Anglia Ruskin University

مقاله ی اصلی (دسترسی آزاد) .
Early bilingual experience is associated with change detection ability in adults” by Dean D’Souza, Daniel Brady, Jennifer X. Haensel & Hana D’Souza. Scientific Reports