07136476172 - 09172030360 [email protected]

 

امسال با اتفاقاتی که پشت سر گذاشته شد، فکر کردن در مورد هفته آینده بسیار دشوار است و به نظر می رسد باید برنامه های پنج ساله را فراموش کنیم.

شاید اینطور نباشد. در تعیین اهداف برای زندگی روزانه / هفتگی خود، برای سال آینده و حتی ده سال آینده هنوز برنامه ریزی ارزشمند است. نکته کلیدی در این کار، تفکر متفاوت در مورد آن برنامه ها، با کمی خلاقیت، دقت و ذهنیت باز است.

در اینجا سه ​​تمرین آورده شده است که به شما کمک می کند انگیزه خود را برای رسیدن به اهداف بزرگ حفظ کنید.

 

الان من در مقابل آینده من

 

در هر زمان، موارد زیر را در نظر بگیرید:

چه احساسی نسبت به خودم دارم؟
چه افکار و احساساتی دارم؟
عادتهای من چیست؟
من الان کجا هستم و می خواهم یک سال دیگر کجا باشم؟

هرچه بیشتر وقت و تلاش خود را برای انجام تمرینات بگذارید، بیشتر جزیی از شما می شود. از این فرصت استفاده کنید و هدف گذاری را با سرگرمی و خلاقیت همراه کنید.

 

تبدیل مراقبت از خود به یک عادت

 

کدام عادت های ایده آل بیشترین تأثیر را بر روی احساس کلی شما دارند؟ چگونه می توانید یکپارچه آنها را در زندگی روزانه / هفتگی خود بگنجانید؟

در حالی که این عادت ها را انجام می دهید، هدف بزرگتر آنها را به خاطر بسپارید: هر کدام از آن ها در واقع از توانایی هایتان جهت پیگیری اهداف شما پشتیبانی می کنند. به این ترتیب، دستیابی به اهداف بزرگ شما به سبک زندگی شما تبدیل می شود.

 

مشارکت در اقدامات جهانی

 

این تمرین مستلزم این است که دو سوال بپرسید:

دوست دارم چه تغییراتی در دنیا ببینم؟

چگونه می توانم در تغییری که می خواهم در جهان ببینم سهیم باشم؟

این سال احتمالاً موارد زیادی را که می خواهیم در جهان تغییر دهیم، به معرض دید گذاشته است، اما اگر همه گیری چیزی به ما یاد داده باشد، ورود ما به یک حباب تنهایی نیست.

وقتی به هدفی دست می یابید، تأثیر آن در اینجا متوقف نمی شود و در شما متوقف نمی شود.

رسیدن به اهداف شما یک اثر جانبی مثبت دارد. شما به طور طبیعی دیگران را به انجام این کار تشویق می کنید. تمایل به دیدن پیشرفت خود مسری است. و هرچه تعداد بیشتری از افراد بهترین خود را به جهان می آورند، هر بار دنیا کمی ایده آل تر می شود.

به طور طبیعی، انگیزه خود برای تبدیل شدن به بهترین خود گاهی اوقات دچار تزلزل می شود. اگر متوجه چنین مسئله ای شدید از خود بپرسید، “من همه این کارها را برای چه هدفی انجام می دهم؟” تصویر بزرگ را در ذهن داشته باشید. شما در حال انجام سهم خود برای جهان هستید.

 

برای اطلاعات بیشتر به مؤسسه سلامت مغز دانا مراجعه کنید.

 

 

به این مقاله امتیاز دهید