07136476172 - 09172030360 [email protected]
دلم میخواد یه مدت نباشم ناپدید بشم: چرا این احساس را دارید و چه باید کرد؟

دلم میخواد یه مدت نباشم ناپدید بشم: چرا این احساس را دارید و چه باید کرد؟

دلم میخواد یه مدت نباشم ناپدید بشم: چرا این احساس را دارید و چه باید کرد؟  با هم بشنویم: گاهی اوقات وقتی زندگی سخت می شود، ممکن است فکر کنید، “دلم میخواد یه مدت نباشم ناپدید بشم.” شاید زندگی‌تان با بی‌عدالتی‌های دیگران تحت تاثیر قرار گرفته است، شاید احساس...