07136476172 - 09172030360 [email protected]
مکمل خوب برای افسردگی! بیماران دچار افسردگی بهتر است چه مکمل هایی مصرف کنند؟

مکمل خوب برای افسردگی! بیماران دچار افسردگی بهتر است چه مکمل هایی مصرف کنند؟

بازار چند میلیارد دلاری مکمل های غذایی مملو از محصولاتی است که ادعا می کنند خلق و خو را تقویت می کنند یا افسردگی را بهبود می بخشند. واقعا بیماران دچار افسردگی بهتر است چه مکمل هایی مصرف کنند؟/مکمل خوب برای افسردگی! برخی از محصولات حتی به عنوان جایگزینی برای داروهای...