07136476172 - 09172030360 [email protected]
گزینه های ممکن درمان آسپرگررا بشناسید (قسمت اول)

گزینه های ممکن درمان آسپرگررا بشناسید (قسمت اول)

سندرم آسپرگر گاهی اوقات به عنوان اوتیسم با عملکرد بالا توصیف می شود. اکنون تحت چتر اختلال طیف اوتیسم (ASD) تشخیص داده شده است. ASD  گروهی از شرایط عصبی رشدی است که بر نحوه ارتباط و رفتار فرد تأثیر می گذارد. برای آشنایی با درمان سندرم آسپرگر و ASD به خواندن ادامه دهید....