07136476172 - 09172030360 [email protected]
ارتباط ADHD یا اختلال بیش فعالی و افسردگی + درمان آنها

ارتباط ADHD یا اختلال بیش فعالی و افسردگی + درمان آنها

یک مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتلا به ADHD یا اختلال بیش فعالی نقص توجه ممکن است در معرض خطر اختلالات سلامت روان مانند افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و خودکشی باشند. برآوردها نشان می دهد که بیش فعالی در حدود 3-6٪ از جمعیت بزرگسال دیده می شود. علائم این...