07136476172 - 09172030360 [email protected]
اختلال شناختی در مولتیپل اسکلروزیس یا MS

اختلال شناختی در مولتیپل اسکلروزیس یا MS

اختلال شناختی از دست دادن برخی از عملکردهای ذهنی از جمله یادگیری، حافظه، ادراک و حل مسئله است. در حالی که این اصطلاح معمولاً با زوال عقل یا بیماری آلزایمر مرتبط است، اما با سایر بیماری‌ها، مانند ام اس (MS) هم میتواند همراه باشد. در بیماری ام اس، علائم ممکن است در...