07136476172 - 09172030360 [email protected]
آیا این یک سکته مغزی است یا آنوریسم؟ تفاوت سکته مغزی و آنوریسم مغزی!

آیا این یک سکته مغزی است یا آنوریسم؟ تفاوت سکته مغزی و آنوریسم مغزی!

تفاوت سکته مغزی و آنوریسم مغزی؟ اصطلاحات “سکته مغزی” و “آنوریسم” گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می شوند. اما این دو وضعیت جدی تفاوت های مهمی دارند. تفاوت سکته مغزی و آنوریسم مغزی؟ سکته مغزی زمانی اتفاق می‌افتد که یک رگ خونی در مغز پاره شده یا...