07136476172 - 09172030360 [email protected]
علت تعریق شبانه چیست؟ چه مشکلی در بدن وجود دارد؟

علت تعریق شبانه چیست؟ چه مشکلی در بدن وجود دارد؟

تعریق طبیعی است و یکی از اصلی‌ترین راه‌های خنک ماندن بدن شماست. خواه در یک روز گرم تابستان در بیرون از خانه ورزش کنید یا دلتان بخواهد برنزه شوید، عرق کردن یک پاسخ طبیعی و مورد انتظار به فعالیت‌های روزانه شماست. اما علت تعریق شبانه چیست؟ ممکن است در زمان‌های غیرمنتظره...