07136476172 - 09172030360 [email protected]
چرا در خواب عرق می کنیم و خیس عرق از خواب بیدار می شویم؟

چرا در خواب عرق می کنیم و خیس عرق از خواب بیدار می شویم؟

 چرا در خواب عرق می کنیم و خیس عرق از خواب بیدار می شویم؟  با هم بشنویم: 7 دلیل ممکن عرق کردن در خواب چه در حال ورزش باشید، چه هوای بیرون گرم باشد یا فقط به خاطر لباسی که پوشیده باشید، ممکن است عرق کنید. البته که گاهی اوقات زیاد عرق می کنید. وقتی کاملاً خواب هستید،...