07136476172 - 09172030360 [email protected]
داشتن رابطه عاطفی سالم و ازدواج با فرد دچار دوقطبی

داشتن رابطه عاطفی سالم و ازدواج با فرد دچار دوقطبی

اگر شریک زندگی شما دوقطبی داشته باشد به چه معناست؟ اختلال دوقطبی یک اختلال در سلامت روان است که با تغییرات خلقی شدید مشخص می شود. حالت افراد مبتلا به این بیماری از شیدایی یا هیپومانیا (یک وضعیت عاطفی پرانرژی و شاد یا گاهی پرخاشگر) به دوره‌های افسردگی تغییر می‌کنند....