07136476172 - 09172030360 [email protected]
علت سرگیجه ناگهانی چیست؟

علت سرگیجه ناگهانی چیست؟

سرگیجه اصطلاحی است که برای توصیف طیف خاصی از احساسات به کار می رود. درواقع برای احساساتی مانند ضعف یا بی‌ثباتی استفاده می‌شود. حالتی که این حس کاذب را ایجاد می کند که شما یا اطرافتان در حال چرخش یا حرکت هستید، سرگیجه نامیده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایلی است...