07136476172 - 09172030360 [email protected]
اختلال شخصیت ضد اجتماعی(ASPD): از خوشه B اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت ضد اجتماعی(ASPD): از خوشه B اختلالات شخصیت

هر شخصیتی منحصر به فرد است. در برخی موارد، طرز تفکر و رفتار یک فرد می تواند مخرب باشد – هم برای دیگران و هم برای خودشان. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) دارای یک وضعیت سلامت روانی هستند که باعث ایجاد الگوهای دستکاری و تجاوز به دیگران در اطراف آنها...
ویژگی های اختلالات شخصیتی خوشه B

ویژگی های اختلالات شخصیتی خوشه B

ختلالات شخصیت انواعی از شرایط سلامت روان هستند. آنها می توانند منجر به الگوهای ثابت، بلندمدت و ناسالم تفکر، احساس و رفتار شوند. سه دسته اصلی اختلالات شخصیت وجود دارد : خوشه A، خوشه B، خوشه C. هر خوشه دارای چندین ویژگی منحصر به فرد است که برای دسته بندی علائم استفاده...