07136476172 - 09172030360 [email protected]
حرف زدن در خواب

حرف زدن در خواب

حرف زدن در خواب، که به طور رسمی به عنوان somniloquy شناخته می شود که یک اختلال خواب است. در این حالت فرد در هنگام خواب حرف میزند.  صحبت کردن در خواب می تواند شامل دیالوگ ها یا مونولوگ های پیچیده، مزخرف یا غر زدن باشد. خبر خوب این است که برای اکثر مردم این یک اتفاق...