07136476172 - 09172030360 [email protected]
تومورهای مغزی! علائم هشدار دهنده را بشناسیم

تومورهای مغزی! علائم هشدار دهنده را بشناسیم

تومور مغزی چیست؟ نزدیک به 80000 تومور مغزی که هر ساله در ایالات متحده تشخیص داده می شود. تقریباً 32٪ آنها بدخیم یا سرطانی در نظر گرفته می شوند. به طور کلی، احتمال اینکه یک فرد در طول زندگی خود به تومورهای مغزی  یا نخاعی بدخیم مبتلا شود کمتر از 1٪ است.  گلیوبلاستوما...