07136476172 - 09172030360 [email protected]
لوپوس و بارداری:  آیا بارداری در صورت ابتلا به لوپوس خطرناک است؟

لوپوس و بارداری: آیا بارداری در صورت ابتلا به لوپوس خطرناک است؟

زمانی نه چندان دور بود که به افراد مبتلا به لوپوس توصیه می شد که باردار نشوند. اما به لطف درمان های جدید و درک بهتر این وضعیت، این دیگر درست نیست. اکنون بسیاری از افراد مبتلا به لوپوس می توانند بارداری ایمن داشته باشند و نوزادان سالمی به دنیا بیاورند. با این حال، این...