07136476172 - 09172030360 [email protected]
هر آنچه که باید در مورد گالاکتوزمی بدانید

هر آنچه که باید در مورد گالاکتوزمی بدانید

بیماری گالاکتوزمی یک بیماری ژنتیکی است که امکان دارد از والدین به کودک به ارث برسد. برای پیشگیری از این بیماری باید زوجین قبل از ازدواج و بارداری مشاوره ژنتیک شوند. از طرفی درمان قطعی برای بیماری گالاکتوزمی وجود ندارد و رعایت رژیم غذایی خاص می تواند این بیماری را...