07136476172 - 09172030360 [email protected]
بهترین مرکز ثبت و تفسیر qEEG / نقشه مغزی در شیراز

بهترین مرکز ثبت و تفسیر qEEG / نقشه مغزی در شیراز

سوالی که ممکن است برای برخی افراد بوجود آید این است که برای ثبت نقشه مغزی در شیراز به کجا باید مراجعه کنند. قبل از آنکه به این سوال پاسخ دهیم در مورد نقشه مغزی یا qEEG لازم است بیشتر بدانیم. نقشه مغز ابزار پیچیده ای است که نشان می‌دهد واقعاً در مغز شما چه می‌گذرد....
درمان نوروپاتی دیابتی به کمک میدان الکترومغناطیسی پالسی (PEMF)

درمان نوروپاتی دیابتی به کمک میدان الکترومغناطیسی پالسی (PEMF)

بروز دیابت نوع 2 در چند دهه اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است. با افزایش موارد دیابت نوع 2، بروز نوروپاتی دیابتی نیز به طور چشم گیری افزایش یافته است. این مشکل منجر به درد پیشرونده، از دست دادن حس (عمدتاً در پاها)، ضعف و ناتوانی می شود. درمان مرسوم، عمدتاً شامل...