07136476172 - 09172030360 [email protected]

شناسایی و درمان تشنج شبانه

تشخیص تشنج های شبانه به خصوص در کودکان می تواند دشوار باشد.  در این شماره درباره انواع تشنج و تشنج شبانه صحبت خواهیم کرد. سلول های مغز شما از طریق سیگنال های الکتریکی با عضلات، اعصاب و سایر قسمت های مغز شما ارتباط برقرار می کنند. گاهی اوقات، این سیگنال‌ها از بین...