07136476172 - 09172030360 [email protected]
چرا انرژی بالاتر در شب دارم؟

چرا انرژی بالاتر در شب دارم؟

خواب، به اندازه سایر عملکردهای اساسی بقا مانند خوردن، نوشیدن و تنفس برای بدن ما مهم است. به دلایل زیادی به خواب نیاز است، از جمله صرفه جویی در انرژی، ترمیم بافت ها و عملکرد شناختی، تنظیم احساسات و سلامت ایمنی. بسیاری از عملکردهای ترمیم کننده خواب به طور خاص با خواب...