07136476172 - 09172030360 [email protected]
استرس و ام اس: آشنایی و پاسخ به سوالات مرتبط

استرس و ام اس: آشنایی و پاسخ به سوالات مرتبط

بعید است که کسی تاثیر استرس بر عملکردش و بروز علائم فیزیولوژیک را تجربه نکرده باشد. از آنجایی که استرس جز جدایی ناپذیر زندگی انسان است، در این مقاله در خصوص استرس و ام اس صحبت خواهیم کرد. و به پرسشهایی از قبیل بروز بیماری ام اس در اثر استرس، یا افزایش ضایعات در تصاویر...