07136476172 - 09172030360 [email protected]
سکته چیست؟! باورهای غلط درباره سکته

سکته چیست؟! باورهای غلط درباره سکته

در سال 2019، سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در جهان بود که 11 درصد از مرگ و میرها را به خود اختصاص داد. سه نوع اصلی سکته مغزی وجود دارد. اولین و شایع ترین، که 87 درصد موارد را تشکیل می دهد، سکته مغزی ایسکمیک است. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که جریان خون از طریق...