07136476172 - 09172030360 [email protected]
عوارض دراز مدت سکته مغزی چیست؟

عوارض دراز مدت سکته مغزی چیست؟

عوارض دراز مدت سکته مغزی چیست؟ با هم بشنویم: سکته مغزی زمانی رخ می دهد که لخته خون یا خونریزی در رگ خونی وجود داشته باشد که جریان خون به مغز را مسدود می کند. می تواند افراد را در هر سنی تحت تاثیر قرار دهد و می تواند عوارض طولانی مدت ایجاد کند. بهبودی ممکن است اما به...