07136476172 - 09172030360 [email protected]
مشکلات خواب زنان (پیش از عادت ماهیانه، بارداری و یائسگی)

مشکلات خواب زنان (پیش از عادت ماهیانه، بارداری و یائسگی)

مشکلات خواب می تواند هرکسی را تحت تأثیر قرار دهد. مشکلات خواب زنان بیشتر از مردان است و آنها بیشتر دچار بی خوابی می شوند. خواب ضعیف می تواند خواب آلودگی روزانه را تحریک کرده و به انواع شرایطی که بر سلامت جسمی و روانی تأثیر می گذارند دامن بزند. هیچ عامل واحدی اختلاف بی...