07136476172 - 09172030360 [email protected]
سندرم فاسیکولاسیون خوش خیم یا سندرم پرش عضلانی خوش خیم

سندرم فاسیکولاسیون خوش خیم یا سندرم پرش عضلانی خوش خیم

سندرم فاسیکولاسیون خوش خیم انقباض مداوم عضلانی، گزگز یا بی حسی در یک یا چند عضله است. انقباضات عضلانی معمولاً دلیلی برای نگرانی نیست. با این حال، بسیاری از مردم هنوز هم آنها را برای جلوگیری از عوارض جدی توسط پزشک معاینه می کنند. سندرم فاسیکلاسیون خوش خیم (BFS) نادر...