07136476172 - 09172030360 [email protected]
سندرم داون و بیماری آلزایمر

سندرم داون و بیماری آلزایمر

مقدمه با افزایش سن، افراد مبتلا به سندرم داون به میزان زیادی در معرض خطر ابتلا به نوعی زوال عقل هستند. که یا مشابه بیماری آلزایمر یا خود بیماری آلزایمر است. سندرم داون به عنوان تریزومی 21 نیز شناخته می شود. وضعیتی است که در آن فرد با مواد ژنتیکی اضافی از کروموزوم 21،...