07136476172 - 09172030360 [email protected]
معاینه مغز و اعصاب

معاینه مغز و اعصاب

معاینه مغز و اعصاب یا معاینه عصبی شامل یک معاینه فیزیکی برای شناسایی علائم اختلالاتی است که بر مغز، نخاع و اعصاب (سیستم عصبی) شما تأثیر می گذارد. معاینه عصبی بهترین راه برای پزشکان برای بررسی عملکرد مغز و سیستم عصبی شما است. این امر به آنها کمک می کند تا تعیین کنند...
آیا مغز مورچه ها با هم تفاوت دارد؟ (یک پژوهش جدید)

آیا مغز مورچه ها با هم تفاوت دارد؟ (یک پژوهش جدید)

پیچیدگی مغز مورچه برای اولین بار در سطح سلولی با استفاده از فناوری تک سلولی آشکار شد. با استفاده از فناوری تک سلولی، محققان کشف کردند که چگونه تقسیم اجتماعی کار در کلنی مورچه ها در تخصص عملکردی مغز مورچه ها در سطح سلولی منعکس می شود.   منبع: BGI Group  ...