07136476172 - 09172030360 [email protected]
انگیزه دائمی: راهنمای منحصر به فرد برای انجام کارتان

انگیزه دائمی: راهنمای منحصر به فرد برای انجام کارتان

انگیزه دائمی به معنای هجوم مداوم انتقال دهنده های عصبی مغز از طریق مسیرهای عصبی شماست. یکی از انتقال دهنده های عصبی که نقش حیاتی در ایجاد انگیزه دارد دوپامین است. اما مشکل انتقال‌دهنده‌های عصبی این است که دائماً جریان ندارند، در عوض فوران می‌کنند و سپس خاموش می‌شوند....
مدیریت زمان و کاهش استرس

مدیریت زمان و کاهش استرس

مقدمه با ازایش سن، مدیریت زمان چیزی نیست که بیشتر مردم خیلی نگران آن باشند. به دلیل مدرسه و برنامه های فوق برنامه هفتگی، اغلب هر روز یک برنامه را دنبال می کردیم. به جای اینکه مجبور باشیم به طور منظم زمان را بررسی کنیم یا در مورد جایی که باید باشیم فکر کنیم، زنگ مدرسه...