07136476172 - 09172030360 info@danabrain.ir
تحریک الکتریکی مغز می تواند پاسخ ترس را در افراد مبتلا به فوبیا متوقف کند

تحریک الکتریکی مغز می تواند پاسخ ترس را در افراد مبتلا به فوبیا متوقف کند

فوبیا ترس بیش از حد، مداوم و غیرمنطقی از چیزی و نوعی اختلال اضطرابی است. فوبیا می‌تواند به سمت اشیا، مکان‌ها، فعالیت‌ها، موقعیت‌ها، حیوانات یا افراد هدایت شود. همه ما سعی می‌کنیم از چیزهایی که باعث ناراحتی ما می‌شوند اجتناب کنیم، اما افراد مبتلا به فوبیا حیلی شدیدتر...